Review
Your Ads Here

Published on

Hải quan Thanh Hóa Số thu chủ yếu từ dầu thô và nguyên liệu

Hải quan Thanh Hóa Số thu chủ yếu từ dầu thô và nguyên liệu
Cục Hải quan Thanh Hóa đạt số thu cao nhất từ trước đến nay. Ảnh: Phong Nhân
Cục Hải quan Thanh Hóa đạt số thu cao nhất từ trước đến nay. Ảnh: Phong Nhân

Số thu nộp NSNN chủ yếu là thu thuế GTGT mặt hàng dầu thô nhập khẩu của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Khoản thu từ dầu thô tính đến 15/11/2021 là 8.698,4 tỷ đồng, chiếm 77% tổng số thu nộp NSNN của đơn vị.

Nguồn thu lớn thứ 2 là do nhu cầu lớn về nguồn nguyên liệu (sắt phế liệu, các nguyên liệu, vật liệu, chất xúc tác tham gia vào quá trình sản xuất) của các công ty sản xuất thép cùng với việc giá nguyên liệu đầu vào tăng cao. Số thu NSNN đối với nhóm mặt hàng này là 1.536 tỷ đồng, chiếm 13,6%/ tổng thu NSNN của đơn vị.

Kim ngạch xuất nhập khẩu qua đơn vị tăng 30%, đạt 9,670 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 4,051 tỷ USD, nhập khẩu đạt 5,618 tỷ USD; làm thủ tục cho 98.097 tờ khai.

Để hoàn thành vượt chỉ tiêu thu NSNN, Cục Hải quan Thanh Hóa thường xuyên đánh giá việc thực hiện “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7” và “Chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu” năm 2021 nhằm góp phần nâng cao chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2021 và các năm tiếp theo; thực hiện tham vấn, xác định trị giá hải quan, đồng thời rà soát hồ sơ tham vấn giá… theo quy định tránh các trường hợp có sai sót và thực hiện chuyển các nghi vấn rủi ro sang kiểm tra sau thông quan.

Bên cạnh đó đơn vị cũng thực hiện nghiêm Quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí và các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thu nộp tiền thuế, lệ phí, các khoản thu khác đối với cơ quan quản lý thu qua Cổng thanh toán điện tử (theo Quyết định số 384/QĐ-TCHQ ngày 4/3/2016 của Tổng cục Hải quan) và thực hiện tốt các Thỏa thuận phối hợp thu được ký kết giữa cơ quan Thuế, Kho bạc, Hải quan, Ngân hàng.

Trong các mặt công tác khác, từ đầu năm đến nay, Hải quan Thanh Hóa đã chủ trì và phối hợp cùng các lực lượng chức năng trên địa bàn bắt giữ 6 vụ buôn bán vận chuyển trái phép các chất ma túy, thu giữ 1.593,299g ma túy; phạt vi phạm hành chính về hải quan 91 vụ, tổng số tiền phạt là 907,5 triệu đồng.

Hoàn thành kiểm tra sau thông quan 11 cuộc, lũy kế số tiền ấn định thuế, xử phạt vi phạm hành chính và phạt chậm nộp tính đến 15/11/2021 là 1,612 tỷ đồng.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-thanh-hoa-so-thu-chu-yeu-tu-dau-tho-va-nguyen-lieu-155676.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 38 xe hàng được thông quan tại cửa khẩu Kim Thành Lào Cai trong đêm 5 7 2 Tạm hoãn Kỳ thi tuyển công chức Hải quan năm 2021 do dịch bệnh Covid 19 3 7 triệu hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 4 Kiểm tra giám sát hải quan đáp ứng mục tiêu kép 5 Hải quan Hà Nội Đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong đại dịch

Read Next