Review
Your Ads Here

Published on

Hải quan Thanh Hóa thu ngân sách đạt 10 338 tỷ đồng

Hải quan Thanh Hóa thu ngân sách đạt 10 338 tỷ đồng
Hải quan Thanh Hóa: Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 8,5 tỷ USD
Hải quan Thanh Hóa thu hơn 1,5 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan
CBCC Cục Hải quan Thanh Hóa thực hiện nghiệp vụ. Ảnh: Phong Nhân
CBCC Cục Hải quan Thanh Hóa thực hiện nghiệp vụ. Ảnh: Phong Nhân

Tính đến 31/10/2021, số thu NSNN tại Cục Hải quan Thanh Hóa đạt 10.338,667 tỷ đồng, bằng 110,98% so với cùng kỳ năm 2020 (10.338,667 tỷ đồng/9.315,5 tỷ đồng), đạt 101,36% so với chỉ tiêu do Bộ Tài chính giao (10.200 tỷ đồng) và đạt 95,72% chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao (10.800 tỷ đồng).

Như vậy, Cục Hải quan Thanh Hóa đã “cán đích sớm” nhiệm vụ thu NSNN năm 2021. Dự kiến số thu NSNN năm 2021 ước đạt 11.538 tỷ đồng, tăng 8,04% so với năm 2020, bằng 113,12% so với số dự toán Bộ Tài chính giao.

Nguồn thu từ việc nhập khẩu dầu thô của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn chiếm 76,8% tổng số thu toàn Cục. Nguồn thu lớn thứ 2 từ mặt hàng hóa chất và nguyên phụ liệu sản xuất chiếm 13,4% số thu, chủ yếu là sắt phế liệu, các nguyên liệu, vật liệu, chất xúc tác tham gia vào quá trình sản xuất.

Tổng kim ngạch XNK tính đến ngày 31/10/2021 là 9.327,8 triệu USD, bằng 128,14% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó, kim ngạch xuất khẩu là 3.861,4 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu là 5.466,4 triệu USD.

Trong thời gian tới, Cục Hải quan Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 02/2021/NQ-CP của Chính phủ trong đó tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn định, vững chắc, thu hút đầu tư thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề để tăng thu cho ngân sách Nhà nước; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành của đơn vị, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu, một phần thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực hải quan.

Bên cạnh đó đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu ngân sách nhà nước thông qua các biện pháp nghiệp vụ như tăng cường thu thập thông tin, xác định dấu hiệu rủi ro để có biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu; thực hiện kiểm tra trị giá đối với những mặt hàng và doanh nghiệp có khả năng rủi ro cao về trị giá… góp phần tạo môi trường đầu tư công bằng, minh bạch, thực hiện tốt cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch Covid-19.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-thanh-hoa-thu-ngan-sach-dat-10338-ty-dong-154856.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 38 xe hàng được thông quan tại cửa khẩu Kim Thành Lào Cai trong đêm 5 7 2 Tạm hoãn Kỳ thi tuyển công chức Hải quan năm 2021 do dịch bệnh Covid 19 3 7 triệu hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 4 Kiểm tra giám sát hải quan đáp ứng mục tiêu kép 5 Hải quan Hà Nội Đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong đại dịch

Read Next