Ad Code

Responsive Advertisement

Nợ thuế hơn 19 tỷ đồng một doanh nghiệp FDI bị phong tỏa tài khoản

Hải quan TPHCM Anh TH
Hải quan TPHCM làm thủ tục cho hàng hóa nhập khẩu. Ảnh: T.H

Để thu hồi nợ thuế cho ngân sách nhà nước, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư vừa ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, yêu cầu phong tỏa tài khoản đối với Công ty TNHH Thời trang SEPPLUS Việt Nam (địa chỉ: 42 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, mã số thuế: 0303748041).

Doanh nghiệp mở tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam, nên trong quyết định cưỡng chế, cơ quan Hải quan yêu cầu ngân hàng này có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản đối với số tiền hơn 19,3 tỷ đồng để nộp vào tài khoản số 7111.0.2995224 mở tại Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường hợp số tiền trên tài khoản của Công ty TNHH Thời trang SEPPLUS Việt Nam nhỏ hơn số tiền trên quyết định cưỡng chế thì Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định có hiệu lực.

Theo tìm hiểu của phóng viên, số tiền nợ thuế nêu trên của Công ty TNHH Thời trang SEPPLUS Việt Nam phát sinh từ tờ khai nhập khẩu hàng hóa năm 2008, trong đó, tiền thuế nhập khẩu trên 10,6 tỷ đồng và thuế GTGT trên 8,6 tỷ đồng.source https://haiquanonline.com.vn/no-thue-hon-19-ty-dong-mot-doanh-nghiep-fdi-bi-phong-toa-tai-khoan-155550.html