Chuyển đến nội dung chính

Thêm 3 đại lý làm thủ tục hải quan mới được công nhận

Theo đó, Tổng cục Hải quan công nhận Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh CB Express, địa chỉ Hà Nội; Công ty TNHH Thương mại và tiếp vận toàn cầu Đông Tài, Hải Phòng; Công ty TNHH Thương mại tổng hợp sản xuất bao bì Nam Sơn, TP Hồ Chí Minh đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Theo Quyết định của Tổng cục Hải quan, các công ty trên có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019.source https://haiquanonline.com.vn/them-3-dai-ly-lam-thu-tuc-hai-quan-moi-duoc-cong-nhan-156161.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử