Tổng cục Hải quan công nhận hai đại lý làm thủ tục hải quan

Cụ thể, Tổng cục Hải quan công nhận Công ty CP Việt Pháp Logistics, địa chỉ TP Hải Phòng đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty CP Vilaconic, địa chỉ tỉnh Nghệ An.

Theo quyết định của Tổng cục Hải quan, các công ty có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 22/2019/TT-BTC.source https://haiquanonline.com.vn/tong-cuc-hai-quan-cong-nhan-hai-dai-ly-lam-thu-tuc-hai-quan-155466.html
Customs

Mới hơn Cũ hơn