Ad Code

Responsive Advertisement

176 trang tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm miễn phí khai hải quan

Sắp có phần mềm khai hải quan miễn phí cho doanh nghiệp
176 trang tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm miễn phí khai hải quan
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.

Trong 176 trang tài liệu hướng dẫn, ngoài các nội dung giới thiệu chung, giới thiệu các chức năng, một phần quan trọng liên quan đến hướng dẫn chi tiết việc sử dụng các chức năng trên hệ thống.

Theo Tổng cục Hải quan, với mong muốn đồng hành, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19, Tổng cục Hải quan sẽ triển khai cung cấp miễn phí phần mềm khai hải quan cho doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu từ ngày 1/1/2022.

Việc cung cấp miễn phí phần mềm khai hải quan cho doanh nghiệp được thực hiện trong bối cảnh ngành Hải quan đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, giảm thời gian thông quan hàng hóa, nỗ lực hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch Covid-19 (trong năm 2020 và 2021).

Trước đây, cơ quan Hải quan đã triển khai phần mềm miễn phí theo Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, tuy nhiên với phần mềm này, doanh nghiệp phải tải về máy và cài đặt, đòi hỏi doanh nghiệp phải có trang thiết bị phù hợp.

Nhưng phần mềm khai hải quan mới sẽ được cài đặt tập trung tại Tổng cục Hải quan, cơ quan Hải quan sẽ triển khai địa chỉ khai báo trên Internet, doanh nghiệp chỉ cần có thiết bị kết nối internet là có thể truy cập để khai báo mà không cần phải đầu tư về máy móc, thiết bị cũng như chi phí bản quyền mua phần mềm của bên thứ 3.

Ngoài ra, ngành Hải quan đang triển khai thực hiện Hải quan số, phần mềm miễn phí khai báo hải quan này sẽ được kịp thời cập nhật để đáp ứng các yêu cầu mới. Như vậy, ngoài lợi ích về giảm chi phí, phần mềm mới còn giúp doanh nghiệp, người dân sớm tiếp cận, có sự chủ động với nhưng thay đổi của ngành Hải quan khi thực hiện Hệ thống Hải quan số và mô hình Hải quan thông minh.source https://haiquanonline.com.vn/176-trang-tai-lieu-huong-dan-su-dung-phan-mem-mien-phi-khai-hai-quan-156837.html