Chuyển đến nội dung chính

Chấm dứt hoạt động một kho ngoại quan tại Bình Phước

Quyết định của Tổng cục Hải quan có hiệu lực từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 2284/QĐ-TCHQ ngày 5/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Trước đó, Tổng cục Hải quan đã tạm dừng hoạt động kho ngoại quan của Công ty TNHH MTV Nông sản Quỳnh Trung, Bình Phước trong thời gian 6 tháng. Tuy nhiên hết thời hạn tạm dừng hoạt động kho ngoại quan, Công ty không có văn bản thông báo về việc hoạt động trở lại.

Ngày 3/11, Công ty TNHH MTV Nông sản Quỳnh Trung có công văn đề nghị chấm dứt hoạt động kho ngoại quan.source https://haiquanonline.com.vn/cham-dut-hoat-dong-mot-kho-ngoai-quan-tai-binh-phuoc-156510.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử