Ad Code

Responsive Advertisement

Chấm dứt hoạt động một kho ngoại quan tại Bình Phước

Quyết định của Tổng cục Hải quan có hiệu lực từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 2284/QĐ-TCHQ ngày 5/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Trước đó, Tổng cục Hải quan đã tạm dừng hoạt động kho ngoại quan của Công ty TNHH MTV Nông sản Quỳnh Trung, Bình Phước trong thời gian 6 tháng. Tuy nhiên hết thời hạn tạm dừng hoạt động kho ngoại quan, Công ty không có văn bản thông báo về việc hoạt động trở lại.

Ngày 3/11, Công ty TNHH MTV Nông sản Quỳnh Trung có công văn đề nghị chấm dứt hoạt động kho ngoại quan.source https://haiquanonline.com.vn/cham-dut-hoat-dong-mot-kho-ngoai-quan-tai-binh-phuoc-156510.html