Chuyển đến nội dung chính

Công nhận địa điểm tập kết hàng hóa tập trung tại cảng VIMC Đình Vũ

Công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa tập trung tại Hải Phòng
Chấm dứt hoạt động một kho ngoại quan, một địa điểm tập kết hàng hóa
Công chức Hải quan Hải Phòng kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. Ảnh: Nguyễn Lê
Công chức Hải quan Hải Phòng kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. Ảnh: Nguyễn Lê

Địa điểm này nằm tại Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng của Công ty Cổ phần cảng VIMC Đình Vũ, do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 quản lý.

Mã địa điểm là 03TGS14, tên địa điểm trên tờ khai CT CANG VIMC DINH VU.

Tổng diện tích của địa điểm là 69,836 m2 kho, bãi và công trình phụ trợ, trong đó diện tích bãi tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu là 43.019 m2.source https://haiquanonline.com.vn/cong-nhan-dia-diem-tap-ket-hang-hoa-tap-trung-tai-cang-vimc-dinh-vu-156695.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử