Ad Code

Responsive Advertisement

Công nhận kho ngoại quan của Công ty CP mía đường Bến Tre

Công nhận kho ngoại quan của Công ty CP mía đường Bến Tre

Kho ngoại quan có tổng diện tích 22.632 m2 bao gồm: kho chứa hàng hóa; bãi kiểm tra hàng hóa; nơi kiểm tra hàng hóa; văn phòng làm việc của cơ quan Hải quan; kho chứa tang vật và các công trình phụ trợ khác.

Kho ngoại quan có mã địa điểm lưu kho 48BGW01; mã đường biển/đường hàng không/đường song: VNNRS; mã đường bộ/đường sắt: VNNRSL; tên rút gọn trên hệ thống là KNQ MIA DUONG BENTRE; mã kết nối hệ thống VASSCM là VNV28.

Kho ngoại quan của Công ty Cổ phần mía đường Bến Tre do Chi cục Hải quan Bến Tre (Cục Hải quan Long An) quản lý.source https://haiquanonline.com.vn/cong-nhan-kho-ngoai-quan-cua-cong-ty-cp-mia-duong-ben-tre-157652.html