Ad Code

Responsive Advertisement

Công nhận kho ngoại quan của Công ty TNHH Tân Thuận

Kho ngoại quan có tổng diện tích 10.200 m2, gồm: diện tích tầng 1; tầng 2; tầng 3; diện tích bãi ngoại quan; khu làm việc của cơ quan Hải quan; khu vực chứa tang vật vi phạm và các công trình phụ trợ khác.

Theo quyết định của Tổng cục Hải quan, kho ngoại quan có mã địa điểm lưu kho 02XEW51; mã đường biển/đường hàng không/đường sông là VNNRO; mã đường bộ/đường sắt là VNNRQL; tên rút gọn trên hệ thống là KNQ CTY TAN THUAN; mã kết nối VASSCM là VNV25.source https://haiquanonline.com.vn/cong-nhan-kho-ngoai-quan-cua-cong-ty-tnhh-tan-thuan-156858.html