Ad Code

Responsive Advertisement

Công nhận kho ngoại quan tại khu công nghiệp Cái Mép Bà Rịa – Vũng Tàu

Công nhận kho ngoại quan tại khu công nghiệp Cái Mép, Bà Rịa – Vũng Tàu

Tổng diện tích kho ngoại quan đề nghị công nhận là 4.000 m2 bao gồm: diện tích kho chứa hàng; văn phòng làm việc hải quan; kho chứa tang vật vi phạm; diện tích công trình phụ trợ.

Theo quyết định của Tổng cục Hải quan, kho ngoại quan có mã địa điểm lưu kho là 51CIW08; mã đường không-đường biển/đường sông VNNRR; mã đường bộ/đường sắt là VNNRRL; tên rút gọn là KNQ CTY KCTC VINA.source https://haiquanonline.com.vn/cong-nhan-kho-ngoai-quan-tai-khu-cong-nghiep-cai-mep-ba-ria-vung-tau-157169.html