Ad Code

Responsive Advertisement

Hải quan Hải Phòng đóng góp 60 số thu ngân sách của thành phố

Hải quan Hải Phòng đóng góp 60% số thu ngân sách của thành phố
Xuất nhập khẩu chiếm tỷ trọng lớn trong số thu ngân sách hàng năm của Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.

Theo báo cáo của UBND TP Hải Phòng tại Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026), ngày 8/12/2021, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 90.421 tỷ đồng, đạt 117,2% dự toán Trung ương giao và 101% dự toán HĐND thành phố giao.

Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu do Hải quan Hải Phòng thực hiện (tính trên địa bàn Hải Phòng, chưa tính các địa bàn do Cục Hải quan Hải Phòng quản lý là Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình) ước đạt 54.000 tỷ đồng, bằng 109,1% dự toán Trung ương giao và 101,9% dự toán HĐND thành phố giao.

Các chỉ tiêu kinh tế quan trọng khác của Hải Phòng trong năm 2021 như tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố GRDP ước tăng 12,38% so với năm 2020; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ước đạt 3,13 tỷ USD, tăng 91,44%; kim ngạch xuất khẩu 25,11 tỷ, tăng 23,19%; sản lượng hàng qua cảng 150,16 triệu tấn, tăng 7,36%...

Năm 2022, Hải Phòng đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP 13% trở lên so với năm 2021. Về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 105.645,46 tỷ đồng, trong đó thu do Hải quan Hải Phòng thực hiện là 60.000 tỷ đồng.

Sản lượng hàng hoá thông qua cảng đạt 168 triệu tấn; kim ngạch xuất khẩu đạt 31 tỷ USD; thu hút từ 2,5 đến 3 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-hai-phong-dong-gop-60-so-thu-ngan-sach-cua-thanh-pho-156597.html