Ad Code

Responsive Advertisement

Hải quan Hải Phòng thông quan hơn 200 nghìn tờ khai 1 tháng

Hải quan Hải Phòng thông quan hơn 200 nghìn tờ khai 1 tháng
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.

Trong đó, nhập khẩu là 108.137 tờ khai, xuất khẩu là 92.675 tờ khai. Đơn vị có lượng tờ khai lớn nhất là Chi cục Hải quan KCX và KCN với 47.885 tờ khai, đơn vị có lượng tờ khai ít nhất là Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 với 5.166 tờ khai.

Về tỷ lệ phân luồng, tháng 11, tờ khai luồng xanh là 65,1%, còn lại là luồng vàng, luồng đỏ.

Tuy nhiên, tính riêng 4 chi cục hải quan cửa khẩu (Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ) tỷ lệ luồng vàng và luồng đỏ lên tới 82% (tương đương với 28.123 tờ khai).

Liên quan đến kim ngạch xuất nhập khẩu, tháng 11 đạt hơn 10 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt hơn 5 tỷ USD, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm 2020; riêng kim ngạch có thuế đạt 43,92 triệu USD, tăng 84,6%.

Kim ngạch nhập khẩu đạt xấp xỉ 5 tỷ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2020; riêng kim ngạch có thuế đạt hơn 1,9 tỷ USD, tăng 32,3%.

Hết tháng 11, Cục Hải quan Hải Phòng thu ngân sách được 60.830 tỷ đồng, đạt 108,6% vượt so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao, đạt 100,5% vượt so với chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao và tăng 21,55% so với cùng kỳ năm 2020.

Riêng khu vực Hải Phòng thu được 53.000 tỷ đồng, đạt 107,1% vượt so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao, đạt 101% so với chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao, đạt 100% chỉ tiêu UBND TP Hải Phòng và tăng 21,12% so với cùng kỳ năm 2020.

Hết tháng 11 có 8/9 chi cục trực thuộc hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách cả năm.

Trong đó đơn vị có số thu cao nhất là Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 với hơn 19.600 tỷ đồng, bằng 111,37% chỉ tiêu cả năm.

Chi cục có tỷ lệ thu thấp nhất là Chi cục Hải quan KCX và KCN với 15.25 tỷ đồng, bằng 95,34% chỉ tiêu cả năm.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-hai-phong-thong-quan-hon-200-nghin-to-khai-1-thang-157216.html