Ad Code

Responsive Advertisement

Hải quan Đà Nẵng kịp thời hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện chính sách hải quan

Hải quan Đà Nẵng kịp thời hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện chính sách hải quan
Công chức Cục Hải quan Đà Nẵng thực hiện nghiệp vụ. Ảnh: Hồng Vi

- Trường hợp doanh nghiệp phát sinh tình huống: Công ty là doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu các vật tư tiêu hao dùng trong nhà máy phục vụ sản xuất, ví dụ dung môi lau chùi, dầu chạy máy. Những vật tư này không thể đưa vào định mức sản xuất của sản phẩm. Nếu vậy công ty muốn nhập khẩu những sản phẩm này thì nên khai vào loại hình nào cho phù hợp vì mặt hàng này sẽ tiêu hao trong quá trình sử dụng?

Trả lời vướng mắc này của doanh nghiệp, Cục Hải quan Đà Nẵng cho biết, tại Bảng mã loại hình và hướng dẫn sử dụng ban hành kèm theo Quyết định 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 của Tổng cục Hải quan thì hàng hóa nhập khẩu chỉ sử dụng trong doanh nghiệp chế xuất (thuộc đối tượng không chịu thuế) sử dụng mã loại hình E13-Nhập hàng hóa khác vào doanh nghiệp chế xuất để khai báo.

- Doanh nghiệp phản ánh nhập khẩu hàng hóa sau khi hoàn thành thủ tục và nhận hàng về đến kho kiểm tra thì phát hiệu thiếu hàng (hàng đã qua khu vực giám sát). Doanh nghiệp muốn thực hiện khai bổ sung trong trường hợp thiếu hàng.

Hải quan Đà Nẵng đã hướng dẫn cụ thể nội dung này: Theo Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định về khai bổ sung hồ sơ hải quan sau thông quan trong trường hợp gửi thiếu hàng và hàng hóa chưa được hoặc đưa một phần ra khỏi khu vực giám sát hải quan, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì trường hợp hàng hóa của doanh nghiệp đã được thông quan, đã đưa toàn bộ hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan sẽ không được khai bổ sung.

- Trong dịch Covid-19, doanh nghiệp làm việc từ xa, khai báo tờ khai có CO bản chính để hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt. Tuy nhiên do giãn cách xã hội, không thể nộp bản chính cho cơ quan Hải quan được, trường hợp này doanh nghiệp phải xử lý thế nào để hưởng chính sách ưu đãi?

Trả lời vướng mắc trên, Cục Hải quan Đà Nẵng cho biết, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong thời gian giãn cách xã hội do dịch Covid-19, doanh nghiệp nộp bản scan CO lên hệ thống (có xác nhận chữ ký số) đồng thời đính kèm văn bản cam kết sẽ nộp bản chính, cơ quan Hải quan sẽ thực hiện xử lý theo quy định.

- Doanh nghiệp phản ánh, nhập khẩu mặt hàng vải không dệt từ năm 2019 để làm khẩu trang y tế, hàng nhập kinh doanh và đã hoàn thành nghĩa vụ thuế đầy đủ. Hiện nay có một số cây vải không đạt tiêu chuẩn, công ty đã thông báo với phía khách hàng và đã được chấp nhận đổi trả bằng hàng. Vậy trường hợp này công ty làm thế nào để được xuất trả hàng và không bị tính thuế chồng khi nhập lại lần 2?

- Theo Cục Hải quan Đà Nẵng, về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan phải tái xuất để trả lại cho khách hàng thực hiện theo Điều 48 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất ra nước ngoài được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu, bao gồm xuất khẩu trả lại chủ hàng, xuất khẩu hàng hóa đã nhập khẩu ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan; được hoàn thuế khi chưa qua sử dụng, gia công, chế biến.

Việc tái xuất hàng hóa phải được thực hiện bởi người nhập khẩu ban đầu hoặc người được người nhập khẩu ban đầu ủy quyền, ủy thác xuất khẩu. Hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo Điều 34 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

- Hiện nay Tổng cục Hải quan đang xây dựng phương án kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu thay vì để cơ quan kiểm tra chuyên ngành làm độc lập như hiện nay. Doanh nghiệp đề nghị cơ quan Hải quan thông báo khi nào quy định này được áp dụng.

Về vấn đề này, Cục Hải quan Đà Nẵng cho biết, ngày 12/1/2021 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 38/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Đề án “Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu”. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hiện nay, ngành Hải quan được Chính phủ giao là đầu mối triển khai xây dựng Nghị định hướng dẫn chi tiết Quyết định 38/QĐ-TTg trình Chính phủ. Hiện dự thảo Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu đã trình Chính phủ phê duyệt.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-da-nang-kip-thoi-huong-dan-doanh-nghiep-thuc-hien-chinh-sach-hai-quan-157649.html