Ad Code

Responsive Advertisement

Hải quan Đà Nẵng tập trung kiểm soát rủi ro đảm bảo phân luồng thông suốt

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan KCN Hòa Khánh - Liên Chiểu. Ảnh: Sơn Nguyễn
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan KCN Hòa Khánh - Liên Chiểu. Ảnh: Sơn Nguyễn

Cụ thể, Cục Hải quan Đà Nẵng đã tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm soát rủi ro theo các Kế hoạch, chuyên đề, văn bản chỉ đạo của Tổng cục như: chú trọng kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng tiêu dùng, mặt hàng đường mía; kiểm soát rủi ro trong hoạt động lợi dụng tờ khai luồng xanh đối với hàng hóa XNK; kiểm soát rủi ro về gian lận giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chuyển tải bất hợp pháp; rà soát, đánh giá, lập danh sách doanh nghiệp thành lập dưới 365 ngày, có lưu lượng tờ khai thấp, không thường xuyên hoạt động XNK để theo dõi; tăng cường kiểm soát rủi ro đối với các DN có dấu hiệu không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký để lẩn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan Hải quan, cơ quan thuế; kiểm soát rủi ro đối với container phế liệu tồn buộc tái xuất sau đó nhập khẩu trở lại Việt Nam…

Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên tổ chức thu thập, xử lý thông tin để áp dụng biện pháp kiểm soát rủi ro phù hợp nhằm kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với một số mặt hàng trọng điểm, lô hàng trọng điểm, loại hình XNK có nguy cơ dễ bị lợi dụng chính sách, pháp luật hải quan để buôn lậu, gian lận thương mại, kịp thời phát hiện nghi vấn để kiểm tra, xử lý theo quy định; cung cấp thông tin quản lý rủi ro cho các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn theo quy định và khi có đề nghị .

Đặc biệt, năm 2021 Cục Hải quan Đã Nẵng đã tổ chức triển khai Chương trình tạo thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan. Chương trình đã đem lại các lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, duy trì tuân thủ mức cao cho 21 doanh nghiệp tham gia chương trình và hỗ trợ nâng mức độ tuân thủ từ trung bình lên mức cao cho 3 doanh nghiệp. Thời gian tới Cục Hải quan Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của chương trình.

Qua đó góp phần cải thiện đáng kể tỷ lệ phân luồng. Luồng Xanh tăng trung bình hơn 20% (tỷ lệ luồng Xanh năm 2020 của 39 doanh nghiệp tham gia chương trình giai đoạn 1 là 59,57%, đến nay nâng lên 80,52%), tỷ lệ luồng Vàng giảm tương ứng gần 20% (năm 2020 trung bình 37,65%, năm 2021 chỉ còn 17,70%), luồng Đỏ giảm 1% (từ 2,78% năm 2020 xuống còn 1,78% năm 2021).

Tổng số lượng container đã được soi chiếu là 1.307, trong đó soi chiếu trước thông quan là 1.101 container, soi chiếu trong thông quan là 204 container, soi chiếu sau thông quan là 2 container.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-da-nang-tap-trung-kiem-soat-rui-ro-dam-bao-phan-luong-thong-suot-157032.html