Ad Code

Responsive Advertisement

Hải quan TPHCM kiến nghị đẩy nhanh Đề án cải cách mô hình kiểm tra chuyên ngành

5828-5-5917-giam-dinh-baohaiquan
Giám định hàng hóa nhập khẩu tại cảng Cát Lái . Ảnh: T.H.

Thích ứng an toàn, linh hoạt

Theo Cục trưởng Đinh Ngọc Thắng, cơ quan Hải quan là đơn vị tuyến đầu kinh tế, đảm bảo duy trì chuỗi cung ứng và an ninh, an toàn thương mại qua biên giới. Dự báo, năm 2022, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là biến chủng Omicron, cước phí logistics quốc tế tăng cao, hiện tượng lưu hàng hoá tại cảng quá hạn... sẽ khiến doanh nghiệp XNK gặp khó khăn.

Trước tình trạng trên, để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19, Cục Hải quan TPHCM tiếp tục đề nghị UBND TPHCM hỗ trợ về trang thiết bị chống dịch, tiêm tăng cường vắc xin cho cán bộ công chức; kiến nghị Tổng cục Hải quan có cơ chế kiểm soát linh hoạt, trọng điểm, tạo điều kiện các các doanh nghiệp tuân thủ, kiểm soát chặt đối tượng có nguy cơ rủi ro cao.

Cục Hải quan TPHCM kiến nghị Bộ Giao thông vận tải sớm thành lập Trung tâm kiểm tra an toàn và thử nghiệm khí thải phía Nam, nhằm rút ngắn thời gian đăng kiểm xe mới, giúp doanh nghiệp thông quan hàng hóa nhanh chóng.

Cần đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu tạo xung lực, rút ngắn thời gian cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

Về hoạch định, xây dựng thể chế, theo Cục Hải quan TPHCM, kim ngạch XNK hàng hóa trong năm 2021 tăng trưởng mạnh bất chấp đại dịch. Trong giai đoạn 2021-2030, Việt Nam tham gia và thực thi các FTA thế hệ mới (EVFTA, RCEP), gia nhập nhiều chuỗi giá trị, đảm nhận nhiều chuỗi cung ứng toàn cầu mới, kim ngạch XNK dự báo tăng trưởng mạnh. Chính vì vậy, công tác xây dựng thể chế đồng bộ với hệ thống hải quan thông minh, phù hợp cam kết quốc tế, tạo thuận lợi thương mại.

Cục Hải quan TPHCM cũng đề xuất Tổng cục Hải quan kiến nghị Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành bãi bỏ, điều chỉnh ngay các quy định không phù hợp với thực tiễn, không rõ nội hàm, gây lúng túng khi thực hiện.

Đẩy nhanh tiến trình đề án Hải quan thông minh

Từ thực tế phát sinh trong thời gian vừa qua, Cục Hải quan TPHCM đề xuất, công tác xây dựng thể chế trong giai đoạn 2022 - 2025 và các thời kỳ sau phải tiên lượng, dự phòng đầy đủ các quy định ngoại lệ cho các tình huống khẩn cấp, đảm bảo quy định rõ quy trình, thủ tục, hồ sơ, phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Đối với công tác cải cách hiện đại hoá ngành Hải quan, Cục Hải quan TPHCM cho rằng, trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, việc đổi mới quản trị hành chính nhà nước hiện đại, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ là xu thế tất yếu, đẩy nhanh tiến trình đề án Hải quan thông minh là nhiệm vụ cấp bách.

Trong đó, việc xây dựng, hoàn thiện bài toán nghiệp vụ, xây dựng hệ thống hải quan thông minh là các giải pháp nền tảng kỹ thuật, con người là trung tâm, chủ thể phải đáp ứng năng lực sử dụng, quản lý, vận hành, đỏi hỏi gắn liền với chuyển đổi, áp dụng khoa học quản lý, phương pháp làm việc mới phù hợp nền tảng kỹ thuật hệ thống hải quan thông minh.

Từ yêu cầu trên, Cục Hải quan TPHCM kiến nghị Tổng cục Hải quan song hành với chuyển đổi sang mô hình hải quan thông minh cần tổ chức chuyển đổi phương pháp quản lý, cách thức, lề lối làm việc mới tương ứng.

Đồng thời, xây dựng, ban hành bộ quy tắc, chuẩn mực, hệ giá trị văn hoá cán bộ công chức hải quan hiện đại, trong đó quy định phương pháp quản lý, phương pháp làm việc, gắn liền trách nhiệm cá nhân, kết quả đầu ra từng hạng mục công việc.

Triển khai các chương trình huấn luyện, đào tạo phương pháp quản lý, làm việc mới dựa trên nền tảng kỹ thuật của hệ thống hải quan thông minh.

Đặc biệt, Hệ thống quản trị hải quan (HCAS) của Cục Hải quan TPHCM xây dựng 2 năm qua đã duy trì 24/7 hoạt động quản lý, điều hành trong thời kỳ cao điểm dịch Covid-19, hệ thống đã tiến hoá, hoàn thiện cao. Cục Hải quan TPHCM kiến nghị Tổng cục Hải quan bổ sung dự toán phát triển hệ thống và cho phép kết nối cơ sở dữ liệu với hệ thống hải quan thông minh.

Cục Hải quan TPHCM cũng kiến nghị giải pháp hoạch định chính sách tài khoá tiếp cận toàn diện dựa trên phân tích dữ liệu về năng lực logistics, năng lực cạnh tranh, tăng trưởng GRDP, nguy cơ dịch bệnh và sức chống chịu của nền kinh tế địa phương; tổ chức bộ máy hành chính nhà nước cần áp dụng cơ chế đặc thù về số lượng cấp phó tại các đơn vị hải quan có khối lượng công việc đặc biệt lớn, đảm bảo công tác điều hành, quản lý thuận lợi, hiệu quả...; đảm bảo an ninh, an toàn thương mại qua biên giớisource https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-tphcm-kien-nghi-day-nhanh-de-an-cai-cach-mo-hinh-kiem-tra-chuyen-nganh-157479.html