Ad Code

Responsive Advertisement

Thêm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới phía Bắc

Thông quan nhanh chóng trong ngày để xử lý ùn tắc hàng tại cửa khẩu phía Bắc
Hải quan chung tay thúc đẩy thông quan nông sản tại cửa khẩu biên giới phía Bắc
Hàng hóa ùn tắc tại cửa khẩu đường bộ phía Bắc gây thiệt hại nặng nề cho doanh nghiệp.
Hàng hóa ùn tắc tại cửa khẩu đường bộ phía Bắc gây thiệt hại nặng nề cho doanh nghiệp.

Theo đó, Tổng cục Hải quan đề nghị các cục hải quan: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên làm việc với doanh nghiệp có hàng hóa hiện đang ùn tắc tại các cửa khẩu và các chủ kho ngoại quan tại khu vực cửa khẩu để xác định nhu cầu lưu giữ hàng hóa tại kho ngoại quan chờ làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc.

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu gửi hàng hóa vào kho ngoại quan chờ xuất khẩu thì hướng dẫn chủ kho ngoại quan chia tách khu vực lưu giữ hàng hóa được gửi kho ngoại quan theo quy định và khu vực lưu giữ hàng hóa xuất khẩu chờ làm thủ tục hải quan.

Trước đó, để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp thông quan nhanh hàng hóa, giải tỏa ách tắc tại khu vực cửa khẩu biên giới phía Bắc do các cơ quan chức năng quản lý tại cửa khẩu Trung Quốc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh, Tổng cục Hải quan vừa có chỉ đạo tới các Cục Hải quan Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên triển khai các giải pháp cụ thể.

Theo đó, Cục Hải quan Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc tạo điều kiện tối đa và thực hiện thông quan nhanh chóng trong ngày đối với hàng hóa xuất khẩu tại địa bàn (kể cả ngoài giờ hành chính); giải quyết ngay các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục xuất khẩu hàng hóa.

Trong trường hợp thay đổi cửa khẩu xuất, thay đổi phương thức vận chuyển hàng hóa hoặc không có nhu cầu xuất khẩu thì hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện khai sửa đổi, bổ sung hoặc hủy tờ khai hải quan (đối với các trường hợp đã đăng ký tờ khai), đăng ký tờ khai hải quan mới theo quy định để tiếp tục xuất khẩu hoặc đưa trở lại nội địa để tiêu thụ.

Các đơn vị bố trí cán bộ công chức giải quyết thủ tục thông quan và giám sát hàng hóa xuất khẩu ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ; ưu tiên, bố trí, sắp xếp các xe đã hoàn thành thủ tục thông quan hàng hóa trước được đi qua cửa khẩu sớm.

Phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi tại khu vực cửa khẩu bố trí địa điểm và tạo điều kiện cho việc bảo quản, phân loại chất lượng hàng hóa của doanh nghiệp trong thời gian chờ xuất khẩu; cho phép doanh nghiệp gửi hàng hóa xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan cần bảo quản vào các kho lạnh (bao gồm cả kho ngoại quan, kho lưu giữ hàng hóa TNTX đông lạnh) tại khu vực cửa khẩu; trường hợp có thay đổi thông tin hàng hóa so với nội dung khai trên tờ khai hải quan thì hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện khai sửa đổi, bổ sung theo quy định pháp luật.

Thường xuyên cập nhật tình hình, cung cấp thông tin, khuyến cáo kịp thời tới các doanh nghiệp xuất khẩu hàng nông sản qua các cửa khẩu trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên địa bàn điều tiết giao thông cho xe ra vào không bị ùn tắc, đảm bảo công tác phòng, chống dịch cũng như hạn chế chi phí phát sinh cho doanh nghiệp, thương nhân.

Cục Hải quan Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý trên địa bàn chủ động trao đổi, hội đàm với các cơ quan chức năng quản lý tại cửa khẩu của nước CHND Trung Hoa nhằm tăng cường năng lực thông quan, giải quyết nhanh tình trạng ùn tắc.

Kịp thời báo cáo những vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn xử lý.source https://haiquanonline.com.vn/them-giai-phap-ho-tro-doanh-nghiep-xuat-khau-qua-cua-khau-bien-gioi-phia-bac-157425.html