Ad Code

Responsive Advertisement

Thu nộp ngân sách gần 760 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

Thu nộp ngân sách gần 760 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan
Biểu đồ: T.Bình.

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 11 (kỳ báo cáo 16/10-15/11), toàn Ngành đã thực hiện kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) 320 cuộc, trong đó có 45 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 275 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan.

Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 267,42 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách nhà nước số tiền là 264,18 tỷ đồng.

Lũy kế đến 15/11/2021, toàn Ngành thực hiện KTSTQ 1.665 cuộc, trong đó có 388 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 1.277 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan.

Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 813,17 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách số tiền là 758,91 tỷ đồng. Trong đó, riêng số thu, nộp của Cục KTSTQ là 646,37 tỷ đồng, chiếm 85,2%.

Tháng 11 vừa qua, thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19, Tổng cục Hải quan tạm dừng, hoãn các cuộc KTSTQ theo kế hoạch năm 2021, tập trung nghiên cứu văn bản pháp luật, phân tích thông tin hoàn thiện các kế hoạch định hướng, nghiên cứu về vấn đề xuất xứ hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp; các chuyên đề sở hữu trí tuệ...

Đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự thảo sửa đổi Quy trình KTSTQ theo định hướng đưa tư duy điều tra vào các nội dung sửa đổi, tập trung vào nội dung thu thập thông tin trước kiểm tra, xác minh khi có dấu hiệu vi phạm trong kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra.source https://haiquanonline.com.vn/thu-nop-ngan-sach-gan-760-ty-dong-tu-kiem-tra-sau-thong-quan-156628.html