Ad Code

Responsive Advertisement

Tỉ lệ hàng hóa được quản lý giám sát tự động qua Nội Bài đạt 99

Hoạt động XNK hàng hóa tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: N.Linh
Hoạt động XNK hàng hóa tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: N.Linh

Để hệ thống tiếp tục được hoàn thiện và hoạt động hiệu quả, Cục Hải quan Hà Nội đã thành lập bộ phận, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan tập trung triển khai, xử lý kịp thời các vướng mắc và báo cáo Tổng cục Hải quan tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện hệ thống (như xây dựng bài toán nghiệp vụ đối với chức năng giám sát tự động hàng xuất khẩu và quản lý hành khách xuất nhập cảnh).

Bên cạnh đó, Cục Hải quan Hà Nội đã chủ động nghiên cứu mô hình hải quan thông minh gắn với đặc thù của Hải quan Hà Nội, xây dựng hoàn thiện các bài toán nghiệp vụ, được Tổng cục Hải quan bước đầu ghi nhận và đánh giá cao kết quả nghiên cứu và đề xuất của Cục.

Kết quả bình quân mỗi ngày có khoảng 9.600 lô hàng được thực hiện quản lý giám sát tự động qua hệ thống, đạt tỷ lệ 99%, giảm thời gian thông quan một lô hàng từ 3-6 giờ xuống trung bình 10 phút, qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của cơ quan Hải quan.source https://haiquanonline.com.vn/ti-le-hang-hoa-duoc-quan-ly-giam-sat-tu-dong-qua-noi-bai-dat-99-156486.html