Chuyển đến nội dung chính

Tờ khai luồng Đỏ qua Hải quan Bắc Ninh chỉ khoảng 1 72

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan quản lý các khu công nghiệp Bắc Giang, Cục Hải quan Bắc Ninh.
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan quản lý các khu công nghiệp Bắc Giang, Cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: Thanh Tùng

Trong tổng số tờ khai nêu trên có 809.470 tờ khai luồng Xanh, chiếm 77,1%; 222.410 tờ khai luồng Vàng, chiếm 21,18% và 17.999 tờ khai luồng Đỏ, chiếm 1,72%.

Thời gian qua, Hải quan Bắc Ninh tập trung đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

Đơn vị đã quán triệt và thực hiện thủ tục hải quan nhanh chóng, chính xác giảm thời gian thông quan hàng hóa, giảm chi phí cho doanh nghiệp khi tham gia hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Trong công tác quản lý rủi ro, Hải quan Bắc Ninh cũng thực hiện tốt công tác thu thập thông tin đối với các doanh nghiệp, hàng hóa xuất, nhập khẩu rủi ro cao trên địa bàn Cục để phân tích, đánh giá phục vụ công tác xây dựng hồ sơ doanh nghiệp, hồ sơ rủi ro và thiết lập, áp dụng tiêu chí lựa chọn đối với doanh nghiệp, hàng hóa trong hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Đơn vị đã ban hành văn bản chấn chỉnh việc thực hiện rà soát, đánh giá, thống kê (bổ sung) doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu hàng bách hóa, tiêu dùng đối với các chi cục hải quan trực thuộc.

Đồng thời, đôn đốc, chỉ đạo các chi cục thực hiện tốt công tác xử lý thu thập thông tin và cập nhật kịp thời, đầy đủ thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu của Ngành.source https://haiquanonline.com.vn/to-khai-luong-do-qua-hai-quan-bac-ninh-chi-khoang-172-156862.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử