Ad Code

Responsive Advertisement

Xây dựng lực lượng Hải quan chính quy hiện đại liêm chính

Thừa ủy quyền, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn trao Huân chương Chiến công cho các tập thể thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan. Ảnh: Q.H
Thừa ủy quyền, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn trao Huân chương Chiến công cho các tập thể và cá nhân thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan. Ảnh: Q.H

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Tài chính Bùi Xuân Ngọc; Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn và các Phó Tổng cục trưởng: Mai Xuân Thành, Hoàng Việt Cường, Lưu Mạnh Tưởng cùng 148 đại biểu đại diện cho hơn 1.300 công đoàn viên thuộc Công đoàn cơ quan Tổng cục Hải quan.

Trình bày báo cáo kết quả công tác năm 2021 tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, năm 2021 là năm Tổng cục Hải quan triển khai các đề án trọng tâm lớn, quan trọng như xây dựng Chiến lược phát triển Hải quan giai đoạn 2021-2030; xây dựng Hải quan thông minh, Hải quan số…

Do vậy, khối lượng công việc tăng lên gấp nhiều lần so với các năm trước, đòi hỏi sự nỗ lực toàn diện của cán bộ, công chức toàn Ngành trong việc đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan đã hoàn thành 6 đề án trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 11 đề án Bộ Tài chính; 85 đề án cấp Tổng cục.

Thừa ủy quyền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng trao Cờ Thi đua cho các tập thể thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan. ẢNH: Q.H
Thừa ủy quyền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng trao Cờ Thi đua cho các tập thể thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan. Ảnh: Q.H

Bên cạnh đó, Chương trình công tác trọng tâm của Tổng cục Hải quan trong năm 2021 đã bám sát những chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và được cụ thể hóa bằng các đề án, nhiệm vụ. Các nhiệm vụ được giao cụ thể trách nhiệm đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và thời hạn hoàn thành đến từng tháng, từng quý.

Bám sát chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị tích cực, chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, đảm bảo công tác quản lý hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Trong đó, tập trung tăng cường công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu nghiệp vụ, đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, tăng cường kỷ luật, kỷ cương.

Nhờ đó các lĩnh vực công tác của Tổng cục Hải quan đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Nổi bật trong năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã cán mốc 600 tỷ USD, đây là sự kiện tiêu biểu của ngành Hải quan, Bộ Tài chính nói riêng và của Việt Nam nói chung, góp phần làm cán cân thanh toán phát triển, ổn định kinh tế vĩ mô, tỷ giá và kiểm soát lạm phát.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn ghi nhận những nỗ lực cố gắng của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Tổng cục Hải quan đã góp phần cùng toàn Ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2021.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Q.H
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Q.H

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn nhấn mạnh, năm 2022, phát huy những kết quả, bài học kinh nghiệm, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Tổng cục Hải quan tiếp tục nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho hoạt động thương mại, đảm bảo an ninh an toàn, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Đồng thời, năm 2022, tiếp tục triển khai kiểm tra chuyên ngành, thực hiện thủ tục hải quan theo mô hình Hải quan số, Hải quan thông minh, trong đó cơ quan Tổng cục Hải quan cần xác định nòng cốt là xây dựng quy trình nghiệp vụ theo Nghị định, quy trình của mô hình Hải quan thông minh; định hình được quy trình quản lý xương sống và các quy trình nhánh; đào tạo, đưa ra các bài toán triển khai theo yêu cầu của hệ thống...

Các thành viên Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Tổng cục Hải quan nhiệm kỳ 2022-2023 ra mặt hội nghị. Ảnh: Q.H
Các thành viên Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Tổng cục Hải quan nhiệm kỳ 2022-2023 ra mắt hội nghị. Ảnh: Q.H

Mặt khác, xây dựng lực lượng Hải quan chính quy, hiện đại, liêm chính; duy trì kỷ cương kỷ luật, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị này, các đại biểu tham dự đã bỏ phiếu, bầu ra Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Tổng cục Hải quan nhiệm kỳ 2022-2023.

Nhân hội nghị này, Tổng cục Hải quan đã tổ chức trao Huân chương Chiến công của Chủ tịch nước; Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ; Cờ Thi đua của Bộ Tài chính cho các tập thể, cá nhân thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan.source https://haiquanonline.com.vn/xay-dung-luc-luong-hai-quan-chinh-quy-hien-dai-liem-chinh-157517.html