Ad Code

Responsive Advertisement

69 đại lý làm thủ tục hải quan tại TP Hồ Chí Minh bị chấm dứt hoạt động

Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV1 hướng dẫn thu tục xuất khẩu cho DN. Ảnh: T.H
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV1 hướng dẫn thu tục xuất khẩu cho DN. Ảnh: T.H

Theo Tổng cục Hải quan, các đại lý làm thủ tục hải quan bị chấm dứt hoạt động do quá thời hạn 6 tháng kể từ ngày hoạt động, đại lý làm thủ tục hải quan không khắc phục được và không có văn bản đề nghị tiếp tục hoạt động gửi Tổng cục Hải quan theo quy định tại Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ Tài chính).

Trước đó, ngày 24/2/2021, Tổng cục Hải quan đã ban hành quyết định tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với 114 đại lý làm thủ tục hải quan thuộc địa bàn quản lý của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh. Lý do tạm dừng chủ yếu là đại lý không báo cáo đầy đủ trong 3 lần liên tiếp; mã số nhân viên đại lý hết thời hạn sử dụng.

Sau khi bị tạm dừng hoạt động, nhiều đại lý đã khắc phục và đề nghị Tổng cục Hải quan tiếp tục hoạt động và được công nhận hoạt động trở lại.

Tuy nhiên, đến nay nhiều doanh nghiệp chưa khắc phục và không có văn bản đề nghị tiếp tục hoạt động. Do đó, Tổng cục Hải quan đã quyết định chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với 69 đại lý thuộc địa bàn quản lý của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.source https://haiquanonline.com.vn/69-dai-ly-lam-thu-tuc-hai-quan-tai-tp-ho-chi-minh-bi-cham-dut-hoat-dong-158195.html