Chuyển đến nội dung chính

Ga đường sắt Yên Viên thuộc địa điểm được thay đổi phương thức vận chuyển hàng quá cảnh

Ảnh minh họa. Ảnh: Internet
Ảnh minh họa. Ảnh: Internet

Theo đó, về địa điểm thực hiện thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải tại khoản 19 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP quy định: Việc chuyển tải, lưu kho, thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải; chia tách, đóng chung container, toa xe chở hàng giữa hàng quá cảnh với hàng hóa dự kiến nhập khẩu hoặc với hàng xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan, hàng quá cảnh khác để xuất khẩu hoặc hàng quá cảnh đóng chung với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh được thực hiện tại khu vực cửa khẩu nhập, cửa khẩu xuất, kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ (kho CFS), địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu được thành lập trong nội địa (cảng cạn), địa điểm tập kết kiểm tra giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng chuyển phát nhanh.

Theo quy định trên thì Ga đường sắt Yên Viên thuộc các địa điểm được thực hiện việc thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải đối với hàng hóa quá cảnh.

Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải thực hiện theo quy định tại khoản 19 Điều 11 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 23/1/2015 của Chính phủ.

Về tuyến đường vận chuyển hàng quá cảnh, thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 16/2017/TT-BGTVT ngày 22/5/2017 của Bộ Giao thông vận tải về tuyến đường vận chuyển hàng quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn thủ tục đối với hàng hóa vận chuyển tử CFS đến cửa khẩu xuất có thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải.source https://haiquanonline.com.vn/ga-duong-sat-yen-vien-thuoc-dia-diem-duoc-thay-doi-phuong-thuc-van-chuyen-hang-qua-canh-158326.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc