Chuyển đến nội dung chính

Hải quan Hà Nội thu ngân sách cán mốc 28 478 tỷ đồng

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Hòa Lạc (Cục Hải quan Hà Nội).
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Hòa Lạc (Cục Hải quan Hà Nội).

Riêng địa bàn Hà Nội thu đạt 22.270 tỷ đồng, bằng 119,7% dự toán và bằng 124,73% cùng kỳ năm 2020.

Kết quả này thể hiện những nỗ lực của Cục Hải quan Hà Nội trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong năm qua.

Do đó, ngay từ đầu năm Cục Hải quan Hà Nội đã chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu được giao, trong đó tập trung giải pháp: tạo thuận lợi tối đa, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách…

Năm 2022, Cục Hải quan Hà Nội thực hiện chỉ tiêu thu 27.420 tỷ đồng, trong đó, địa bàn Hà Nội thu 21.900 tỷ đồng; địa bàn ngoài Hà Nội thu 5.520 tỷ đồng.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-ha-noi-thu-ngan-sach-can-moc-28478-ty-dong-157947.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc