Ad Code

Responsive Advertisement

Hải quan Hà Tĩnh giải quyết đúng hạn 126 812 bộ hồ sơ thủ tục hành chính

Nỗ lực thu hút doanh nghiệp xuất nhập khẩu ở cửa khẩu quốc tế Cầu Treo
Hải quan Hà Tĩnh thu ngân sách nhà nước đạt 7.156 tỷ đồng

Năm 2021, Hải quan Hà Tĩnh đã tiếp nhận và giải quyết 126.812 bộ hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó, 20 bộ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết ở cấp cục, 126.792 bộ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết ở cấp chi cục.

Theo đánh giá, tất cả các hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận nhanh gọn, hiệu quả, đúng hạn; không có hồ sơ giải quyết quá hạn; qua đó rút ngắn thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Hải quan Hà Tĩnh bố trí cán bộ làm việc trực tuyến. Ảnh: Khánh Chi
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Hà Tĩnh. Ảnh: Khánh Chi

Trong tổng số 126.812 bộ hồ sơ thủ tục hành chính được Cục Hải quan Hà Tĩnh tiếp nhận và giải quyết năm 2021, có 15.221 bộ hồ sơ là tờ khai thủ tục xuất nhập khẩu của doanh nghiệp được tiếp nhận qua hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS; còn lại là các hồ sơ thủ tục hành chính khác liên quan đến quy trình thủ tục hải quan, thu nộp thuế bằng phương thức điện tử… được tiếp nhận qua các hệ thống công nghệ thông tin như: Cơ chế một cửa quốc gia, hệ thống dịch vụ công trực tuyến…

Song song với giải quyết thủ tục hành chính, năm 2021, Cục Hải quan Hà Tĩnh cũng đã tiếp nhận và thông quan đối với 15.221 tờ khai của 419 doanh nghiệp với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 5.514,63 triệu USD. Với những nỗ lực này, Hải quan Hà Tĩnh đã thu nộp ngân sách nhà nước đạt 7.598,93 tỷ đồng, bằng 146,7% so với dự toán được giao, tăng 57,84% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, tỷ lệ thu ngân sách nhà nước qua các ngân hàng thương mại đạt tới 99,99%.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-ha-tinh-giai-quyet-dung-han-126812-bo-ho-so-thu-tuc-hanh-chinh-157814.html