Ad Code

Responsive Advertisement

Hải quan Hải Phòng đóng góp 61 4 tổng thu ngân sách trên địa bàn

Hải quan Hải Phòng đóng góp 61,4% tổng thu ngân sách trên địa bàn
Kết quả thu ngân sách của Hải quan Hải Phòng chiếm tỷ trọng lớn tại địa phương. Ảnh: T.Bình.

Theo Kho bạc Nhà nước TP Hải phòng, tính đến 31/12/2021, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 94.500 tỷ đồng, bằng 122% dự toán Trung ương giao, 106% dự toán HĐND thành phố giao, vượt 12% so với cùng kỳ.

Theo Cục Hải quan Hải Phòng, số thu ngân sách của đơn vị tại khu vực Hải Phòng (chưa tính địa bàn Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình) đạt trên 58.000 tỷ đồng, vượt dự toán Trung ương giao vượt 8.500 tỷ.

Như vậy, năm 2021, Cục Hải quan Hải Phòng đóng góp tới 61,4% vào tổng thu ngân sách tại địa phương.

Trong khi đó, số thu nội địa (do Cục thuế Hải Phòng quản lý) đạt 36.579 tỷ đồng, đạt 139,1% dự toán Trung ương giao; 104,5% dự toán HĐND thành phố giao, bằng 111,7% so với cùng kỳ năm 2020. Tính riêng nguồn thu (nội địa) không tính tiền sử dụng đất đạt 31.788,2 tỷ đồng, đạt 136,5% dự toán Trung ương giao; 109,6% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 24,6% so với thực hiện năm 2020.

Đáng chú ý, năm 2021, toàn bộ 14 quận, huyện trên địa bàn Hải Phòng đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán HĐND thành phố giao.

Xếp theo thứ tự hoàn thành: Đồ Sơn, Cát Hải, Dương Kinh, Kiến Thụy, Hồng Bàng, An Dương, Ngô Quyền, Lê Chân, Tiên Lãng, An Lão, Kiến An, Bạch Long Vỹ, Thủy Nguyên, Hải An.

Năm 2022, Hải Phòng đặt mục tiêu thu ngân sách 105.645 tỷ đồng, trong đó, số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu do Cục Hải quan Hải Phòng quản lý là 60.000 tỷ đồng.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-hai-phong-dong-gop-614-tong-thu-ngan-sach-tren-dia-ban-157833.html