Ad Code

Responsive Advertisement

Hải quan Hải Phòng thu nộp ngân sách gần 65 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

Hải quan Hải Phòng thu nộp ngân sách gần 65 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.

Theo Cục Hải quan Hải Phòng, năm 2021, công tác kiểm tra sau thông quan tuy gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 bùng phát, song với nỗ lực của đội ngũ cán bộ công chức đã giúp công tác “hậu kiểm” đạt được nhiều thành công, đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp.

Năm 2021, toàn Cục Hải quan Hải Phòng tiến hành 218 cuộc kiểm tra sau thông quan (67 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 151 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan), truy thu và xử phạt vi phạm hành chính 64,89 tỷ đồng.

Đối với công tác thanh tra chuyên ngành, Cục đã thực hiện đối với 3 doanh nghiệp, kiến nghị truy thu và xử phạt vi phạm hành chính là 4,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả quản lý, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh, Cục Hải quan Hải Phòng chỉ đạo công tác kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành tăng cường công tác thu thập thông tin, xây dựng chuyên đề, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, dấu hiệu vi phạm cụ thể.

Đồng thời, không kiểm tra định kỳ trong năm 2021 đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 9/9/2021 của Chính phủ, Thông báo số 616/TB-BTC ngày 11/9/2021 của Bộ Tài chính và Chỉ thị 7180/CT-TCHQ ngày 19/11/2019 của Tổng cục Hải quan.

Cùng với đó, đơn vị chủ động phối hợp trao đổi thông tin, cảnh báo các hành vi, dấu hiệu vi phạm được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra tới các đơn vị có liên quan để rà soát, kịp thời xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm tương tự của doanh nghiệp.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-hai-phong-thu-nop-ngan-sach-gan-65-ty-dong-tu-kiem-tra-sau-thong-quan-158028.html