Ad Code

Responsive Advertisement

Hải quan Khánh Hòa Chú trọng công tác cải cách hiện đại hóa

Hải quan Khánh Hòa làm thủ tục hải quan đón hơn 300 khách du lịch Nga
Hải quan Khánh Hòa: Đồng hành cùng doanh nghiệp, đảm bảo nguồn thu ngân sách
Hải quan Khánh Hòa: Chú trọng công tác cải cách, hiện đại hóa
Lãnh đạo Chi cục Hải quan cảng Nha Trang trao đổi nghiệp vụ với doanh nghiệp. Ảnh: N.T

Nỗ lực khắc phục khó khăn

Năm 2021 dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh XNK của doanh nghiệp, Cục Hải quan Khánh Hòa đã chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời chỉ đạo của lãnh đạo các cấp về phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả vừa đảm bảo công tác quản lý hải quan, hỗ trợ và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, thông quan hàng hóa nhanh chóng.

Tuy nhiên, đợt bùng phát dịch Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và hoạt động thương mại trên địa bàn, dẫn đến số lượng tờ khai và kim ngạch xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải, hành khách xuất nhập cảnh đều giảm so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, số lượng doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan qua các cửa khẩu Cục Hải quan Khánh Hòa giảm gần 40 doanh nghiệp, tổng kim ngạch XNK cũng giảm đáng kể, trong đó mặt hàng xăng dầu nhập khẩu là nguồn thu chính của đơn vị giảm đến trên 45%... tác động đến kết quả thu ngân sách của đơn vị. Tính đến 31/12/2021, Cục Hải quan Khánh Hòa thu ngân sách đạt 2.998,27 tỷ đồng, đạt 99,94% dự toán.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022, Cục trưởng Cục Hải quan Khánh Hòa Trần Hải Sơn đã thẳng thắng chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, cần phải khắc phục và chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai quyết liệt trong năm 2022, như: Công tác thu ngân sách nhà nước, công tác xử lý vi phạm, công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ của cán bộ công chức để đáp ứng yêu cầu công việc, nhất là trong giai đoạn triển khai Hải quan thông minh.

Trong năm 2022, Cục Hải quan Khánh Hòa tập trung hơn nữa các giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, triển khai Hải quan số, Hải quan thông minh theo lộ trình của Tổng cục Hải quan, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin vào nghiệp vụ hải quan, triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước...

Hiện đại hóa là nhiệm vụ trọng tâm

Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, lãnh đạo Cục Hải quan Khánh Hòa luôn quan tâm, quán triệt, chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Công tác cải cách thủ tục hành chính được thực hiện đồng bộ từ khâu chỉ đạo điều hành đến thực hiện nhiệm vụ cụ thể theo kế hoạch đã đề ra, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm yêu cầu quản lý, góp phần rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, giảm thiểu các tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính nhất là ở cấp chi cục.

Kết quả cải cách, hiện đại hóa đã góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, tăng tính minh bạch, giảm thời gian, tiết kiệm chi phí.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan Khánh Hòa đã áp dụng các phương pháp quản lý hải quan hiện đại và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh. Rà soát và báo cáo những vấn đề không phù hợp giữa các văn bản pháp luật và văn bản hướng dẫn, báo cáo đề xuất cấp trên kịp thời để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Trong năm 2021, Cục Hải quan Khánh Hòa đã tiếp nhận, xử lý và thông quan trên Hệ thống VNACSS gần 24.000 bộ tờ khai hải quan XNK hàng hóa; tiếp nhận, giải quyết 1.170 hồ sơ trên Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tăng 18,06%. Triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động VASSCM tại cảng tổng hợp Bắc Vân Phong, Nam Vân Phong, cảng Cam Ranh và cảng HVS.

Số lượt tàu biển được thông quan trên hệ thống tăng 15,46% so với năm 2020; 6/10 hãng hàng không đã thực hiện thủ tục điện tử (4 hãng bay không khai báo qua hệ thống là các hãng có chuyến bay phát sinh không thường xuyên, bay Charter); tiếp nhận và xử lý trên hệ thống quản lý Hải quan tự động VASSCM cho 205 lượt tàu biển xuất nhập cảnh và 1.413 tờ khai hàng hóa XNK.

Triển khai chỉ đạo của Tổng cục Hải quan về phân công rà soát, hoàn thiện yêu cầu nghiệp vụ xây dựng hệ thống hải quan thông minh, Cục Hải quan Khánh Hòa đã tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch rà soát, hoàn thiện bài toán nghiệp vụ về quy trình quản lý hàng xăng dầu, khí, hóa chất.

Năm 2022, Cục Hải quan Khánh Hòa tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin vào nghiệp vụ hải quan, triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, tăng cường công tác kiểm soát hải quan, chống buôn lậu và gian lận thương mại, không ngừng xây dựng lực lượng Hải quan trong sạch, vững mạnh.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-khanh-hoa-chu-trong-cong-tac-cai-cach-hien-dai-hoa-158246.html