Ad Code

Responsive Advertisement

Hải quan Lào Cai vượt khó hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách phút 89

Hải quan Lào Cai vượt khó hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách phút 89
Đại diện các đơn vị trực thuộc Cục Hải quan Lào Cai ký kết thi đua năm 2022. Ảnh: Hải quan Lào Cai.

Năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và Trung Quốc tăng cường các biện pháp thắt chặt quản lý tại các cửa khẩu, quản lý hàng hoá xuất nhập khẩu, làm ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn Lào Cai.

Trong bối cảnh đó, với việc chủ động triển khai và nỗ lực của toàn Cục trong triển khai các biện pháp vừa đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, đảm bảo công tác quản lý hải quan, nên năm 2021 Cục Hải quan Lào Cai đạt những kết quả công tác đáng ghi nhận.

Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 1,7 tỷ USD, tăng 8,9% so với năm 2020.Trong đó xuất khẩu đạt 987 triệu USD, tăng 6%; nhập khẩu đạt 709 triệu USD, tăng 13,2%.

Tổng số doanh nghiệp làm thủ tục tại Hải quan Lào Cai trong năm qua là 698 doanh nghiệp, tăng 18% so với năm 2020; toàn Cục giải quyết 59.041 tờ khai, tăng 64%.

Về thu ngân sách nhà nước, đến hết ngày 31/12/2021, Cục Hải quan Lào Cai thu được 1.747,4 tỷ đồng, đạt 100,7% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, tăng 20,2% so với năm 2020.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2022, Cục Hải quan Lào Cai tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là, tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, UBND tỉnh Lào Cai về việc thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 gắn với phát triển kinh tế - xã hội, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu trong tình hình mới.

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách do Bộ Tài chính giao (1.540 tỷ đồng) và chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan và UBND tỉnh Lào Cai giao.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hoá ngành Hải quan.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá hải quan, kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Chủ động tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm tra sau thông quan và thanh tra chuyên ngành.

Xác định công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, phiền hà, tiêu cực, gắn với xây dựng lực lượng hải quan liêm chính, chuyên nghiệp là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu để tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; kết hợp đẩy mạnh các hoạt động của tổ chức đoàn thể với các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-lao-cai-vuot-kho-hoan-thanh-nhiem-vu-thu-ngan-sach-phut-89-157929.html