Chuyển đến nội dung chính

Hải quan Đà Nẵng thu ngân sách đạt 5 143 15 tỷ đồng

CBCC Cục Hải quan Đà Nẵng hướng dẫn thủ tục cho DN. Ảnh: Hồng Vi
CBCC Cục Hải quan Đà Nẵng hướng dẫn thủ tục cho DN. Ảnh: Hồng Vi

Mặc dù năm 2021 là tiếp tục là năm khó khăn của dịch bệnh, tuy nhiên, Cục Hải quan Đà Nẵng đã kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, triển khai nhiều hoạt động nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đầu tư, du lịch qua địa bàn TP Đà Nẵng nhằm góp phần hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra và không để xảy ra ách tắc hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, người và phương tiện vận tải xuất nhập cảnh.

Trong năm, Cục Hải quan Đà Nẵng đã giải quyết làm thủ tục hải quan cho gần 2.900 doanh nghiệp, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2021 đạt 3.503 triệu USD.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được Cục triển khai đồng bộ trên tất cả các mặt: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.

Quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan được phát triển ở mức cao với nhiều hoạt động thiết thực mang lại hiệu quả tốt được cộng đồng Doanh nghiệp ủng hộ.

Đặc biệt, Cục đã tổ chức thành công Hội nghị phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp năm 2021 với sự tham gia của gần 80 doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh trên địa bàn tham gia; Thành lập Tổ hỗ trợ, xử lý vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp; phổ biến, hướng dẫn thực thi pháp luật hải quan, giải quyết nhiều vướng mắc về pháp luật hải quan.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-da-nang-thu-ngan-sach-dat-514315-ty-dong-157800.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc