Ad Code

Responsive Advertisement

Khai giảng lớp đào tạo bổ sung kiến thức cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

Tổng cục Hải quan công nhận hai đại lý làm thủ tục hải quan
Khắc phục lỗi, hai công ty tiếp tục được hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Theo đó, đối tượng học là nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đã được cấp mã số nhân viên đại lý hải quan đã hết hạn và sắp hết thời hạn theo quy định; các đối tượng khác có nhu cầu cập nhật, bổ sung kiến thức pháp luật hải quan.

Hoạt động giảng dạy tại Trường Hải quan Việt Nam. Ảnh: Hồng Nụ
Hoạt động giảng dạy tại Trường Hải quan Việt Nam. Ảnh: Hồng Nụ

Khóa học sẽ kéo dài trong 3 ngày (8 tiết/ngày), dự kiến sẽ được khai giảng từ ngày 18/2 đến 20/2/2022 bằng hình thức trực tuyến qua ứng dụng Zoom.

Khóa học sẽ đi sâu bổ sung nội dung kiến thức về các quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu; quy định về thuế xuất nhập khẩu và các loại thuế liên quan; quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.source https://haiquanonline.com.vn/khai-giang-lop-dao-tao-bo-sung-kien-thuc-cho-nhan-vien-dai-ly-lam-thu-tuc-hai-quan-158181.html