Ad Code

Responsive Advertisement

Ngành Hải quan tập huấn nghiệp vụ công tác kê khai tài sản thu nhập

Tăng thu hơn 5.700 tỷ đồng nhờ thanh tra, kiểm tra thuế
Tăng cường thanh tra, kiểm tra tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại điện tử

Theo đó, hội nghị đi sâu trao đổi, tập huấn cho các đơn vị trong toàn ngành Hải quan về công tác kê khai tài sản, thu nhập; công tác xây dựng kế hoạch kiểm tra xác minh tài sản, thu nhập; công tác thực hiện việc kiểm tra xác minh tài sản, thu nhập hàng năm theo quy định.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng cho biết, thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 782/QĐ-BTC ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý, kiểm soát của Bộ Tài chính.

Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: H.Nụ
Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: H.Nụ

Ngay sau khi Bộ Tài chính có quyết định triển khai, Tổng cục Hải quan cũng đã nhanh chóng ban hành Quyết định số 1169/QĐ-TCHQ về kế hoạch triển khai, thực hiện quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Để tổ chức triển khai công tác kê khai tài sản thu nhập hàng năm đối với những người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị trong toàn ngành Hải quan với đối tượng phải kê khai, phải kiểm soát tài sản, thu nhập trải dài ở Tổng cục và 35 cục hải quan tỉnh, thành phố, Tổng cục Hải quan tổ chức tập huấn để các đơn vị trong toàn Ngành nắm rõ những nội dung, công việc phải triển khai về công tác kê khai tài sản thu nhập tại cơ quan Hải quan các cấp.

Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng nhấn mạnh, những thông tin được trình bày, trao đổi tại hội nghị, toàn bộ công tác kê khai tài sản, thu nhập sẽ được triển khai một cách bài bản, thống nhất và đảm bảo đúng quy định của pháp luật nhằm giúp cho công tác quản lý nội ngành, công tác quản lý hải quan ngày càng được nâng cao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại hội nghị tập huấn, ông Đặng Ngọc Tuyến, Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính cũng cho rằng, việc tổ chức hội nghị tập huấn toàn Ngành đối với nghiệp vụ công tác kê khai tài sản, thu nhập của Tổng cục Hải quan là một hoạt động cần thiết, thể hiện sự nghiêm túc trong thực hiện, triển khai các quy định, pháp luật của Nhà nước, Chính phủ và của Bộ Tài chính.

Theo ông Tuyến, Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 đã được Quốc hội thông qua với điểm mấu chốt là kê khai tài sản, thu nhập, do vậy mặc dù Luật được ban hành từ Kỳ họp thứ 2 Quốc hội Khoá XIV năm 2018 và có hiệu lực từ 1/7/2019, nhưng đến 30/10/2020 Chính phủ mới ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Cùng với đó, trong thời gian ngắn nữa, quy chế phối hợp mới được ban hành, trên cơ sở đó Thanh tra Chính phủ sẽ có văn bản hướng dẫn chi tiết.

Ông Đặng Ngọc Tuyến nhấn mạnh, cùng với việc triển khai nghiêm túc các quy định về kê khai tài sản, thu nhập, công tác kiểm tra, xác minh đối với quá trình kê khai cũng phải được đẩy mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên Thanh tra Bộ Tài chính giới thiệu một số điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14. Đồng thời, được phổ biến và hướng dẫn chi tiết về cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập; đối tượng, phương thức và thời điểm kê khai tài sản, thu nhập; thời điểm, hình thức và việc tổ chức công khai bản kê khai tài sản, thu nhập;

Tổ chức kiểm tra xác minh tài sản thu nhập về xây dựng, phê duyệt và thực hiện kế hoạch xác minh tài sản hàng năm; tiêu chí lựa chọn người được xác minh theo kế hoạch, về trình tự, thủ tục yêu cầu, thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai để phục vụ việc xác minh tài sản, thu nhập; về quản lý, sử dụng bản kê khai; theo dõi biến động tài sản, thu nhập; xử lý hành vi vi phạm đối với người kê khai tài sản, thu nhập.

Để triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập, báo cáo viên Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, phải phân công rõ trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính trong triển khai, thực hiện quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý, kiểm soát của Bộ Tài chính.

Ngoài phần trình bày, hướng dẫn giải thích những quy định của pháp luật, quy định về công tác kê khai tài sản thu nhập của Thanh tra Bộ Tài chính, các vướng mắc, câu hỏi của các cục thuế đã được trao đổi, làm sáng tỏ ngay tại hội nghị.

Để thực hiện thống nhất quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng trong ngành Hải quan và phục vụ việc xây dựng kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 của Tổng cục Hải quan, Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành nhanh chóng tập hợp, báo cáo các vướng mắc, câu hỏi phát sinh trong quá trình triển khai về Vụ Thanh tra – Kiểm tra để có những hướng dẫn, trả lời cụ thể. Đồng thời, Vụ Thanh tra – Kiểm ra làm đầu mối, khẩn trương xây dựng dự thảo kế hoạch xác minh gửi Thanh tra Bộ Tài chính phê duyệt ban hành đúng tiến độ.source https://haiquanonline.com.vn/nganh-hai-quan-tap-huan-nghiep-vu-cong-tac-ke-khai-tai-san-thu-nhap-158134.html