Chuyển đến nội dung chính

Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế họp quốc tế trực tuyến

Văn phòng Liên lạc tình báo khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (RILO A/P) điều phối Hội nghị trực tuyến Chiến dịch Con rồng Mê Kông III
Văn phòng Liên lạc tình báo khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (RILO A/P) điều phối
Hội nghị trực tuyến Chiến dịch Con rồng Mê Kông III

Theo Tổng cục Hải quan, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các chương trình hợp tác và hội nhập quốc tế như: các cuộc họp, hội nghị, hội thảo trong khuôn khổ hợp tác đa phương như ASEAN, GMS, WCO… đã và đang thực hiện dưới hình thức trực tuyến hoặc thảo luận, trao đổi trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin.

Do đó, để bảo đảm nhanh chóng, kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong công tác quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ; kịp thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian; cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hướng tới Chính phủ số, Hải quan thông minh, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quy chế họp Quốc tế trực tuyến này.

Quy chế bảo đảm các công chức cán bộ trong toàn ngành tham gia tích cực và trách nhiệm tại các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, cuộc họp quốc tế quan trọng và cần thiết đối với ngành Hải quan trong bối cảnh dịch bệnh, thiên tai và các tình huống khó khăn phát sinh; đảm bảo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo sau khi tham gia các đoàn họp quốc tế trực tuyến.source https://haiquanonline.com.vn/tong-cuc-hai-quan-ban-hanh-quy-che-hop-quoc-te-truc-tuyen-158652.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử