Ad Code

Responsive Advertisement

Xây dựng vùng xanh tháo gỡ ùn tắc hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu

Hàng hóa thông quan diễn ra chậm tại cửa khẩu Tân Thanh. Ảnh: H.Nụ
Hàng hóa thông quan diễn ra chậm tại cửa khẩu Tân Thanh. Ảnh: H.Nụ

Đây là giải pháp mà Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên phối hợp với các lực lượng triển khai để tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các cơ quan có liên quan tại địa bàn quản lý nghiên cứu, xây dựng “vùng xanh” (vùng an toàn dịch bệnh) ở khu vực cửa khẩu biên giới với quy trình, tiêu chuẩn phòng chống dịch hài hòa với phía Trung Quốc nhưng vẫn đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế nắm tình hình về chính sách điều hành xuất nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc; tổng hợp kết quả báo cáo về Tổng cục Hải quan và thông báo cho cộng đồng doanh nghiệp được biết. Chủ động xây dựng các giải pháp đáp ứng hài hòa yêu cầu phòng chống dịch của Việt Nam và Trung Quốc; tiếp tục kiên trì hội đàm, trao đổi với Hải quan quản lý cửa khẩu của Trung Quốc.

Đồng thời các đơn vị cần thường xuyên kiểm tra, nắm sát tình hình thực tế, xử lý giải quyết các vướng mắc thực tế phát sinh, xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà cho doanh nghiệp. Kịp thời báo cáo những vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn xử lý.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên cần tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy xuất nhập khẩu, giải quyết thông quan nhanh, xử lý ùn tắc hàng hóa tại khu vực cửa khẩu đã được Tổng cục Hải quan chỉ đạo tại điện số 14/TCHQ ngày 10/6/2021, công văn số 6102/TCHQ-GSQL ngày 22/12/2021 và 6140/TCHQ-GSQL ngày 24/12/2021.source https://haiquanonline.com.vn/xay-dung-vung-xanh-thao-go-un-tac-hang-hoa-xuat-nhap-khau-tai-cua-khau-158243.html