Chuyển đến nội dung chính

Chính sách về hải quan hướng đến thực hiện trên môi trường số hiện đại

Chính sách về hải quan hướng đến thực hiện trên môi trường số hiện đại
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị (Cục Hải quan Lạng Sơn). Ảnh: H.Nụ

Theo Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) Âu Anh Tuấn, một số nhiệm vụ trọng tâm của Cục, của Ngành cần thực hiện trong năm 2022 là tập trung xử lý để đẩy nhanh triển khai Hải quan số, Hải quan thông minh và thực hiện Chiến lược cải cách hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2021-2030.

Cơ quan Hải quan sẽ hoàn thiện cơ sở pháp lý để tạo tiền đề triển khai Hải quan số, Hải quan thông minh. Cụ thể, Cục Giám sát quản lý về hải quan sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị hoàn thiện một số văn bản quy phạm pháp luật từ nghị định đến thông tư làm cơ sở thực hiện cải cách hiện đại hóa hải quan.

Tại Chỉ thị ban hành mới đây về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022, một trong các nhiệm vụ trong tâm Tổng cục Hải quan yêu cầu là hoàn thiện quy trình nghiệp vụ tổng thể về thủ tục hải quan, quy trình nghiệp vụ chuyên sâu, mô hình Hải quan thông minh, Hải quan số với mức độ tự động hóa cao, ứng dụng thành tựu công nghệ mới và hiện đại trên nền tảng số, đảm bảo tương thích, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, có khả năng dự báo, thích ứng với sự biến động của thương mại quốc tế cũng như yêu cầu quản lý của cơ quan Hải quan, hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Tập trung nguồn lực xây dựng Hệ thống công nghệ thông tin mới, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu quản trị thông minh, có khả năng tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin với các bộ, ngành, doanh nghiệp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Đồng thời triển khai Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu. Thực hiện cải cách quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại các Luật về quản lý, kiểm tra chuyên ngành theo hướng: cắt giảm phù hợp danh mục hàng hóa nhóm 2; áp dụng đầy đủ nguyên tắc về quản lý rủi ro dựa trên mức độ tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp và mức độ rủi ro của hàng hóa; thay đổi phương pháp quản lý từ việc kiểm tra từng lô hàng sang kiểm tra theo mặt hàng (trừ hàng hóa thuộc diện kiểm dịch, giống cây trồng).

Bên cạnh đó, Cục Giám sát quản lý về hải quan tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định và triển khai Nghị định đổi mới mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu theo Quyết định 38/QĐ-TTg của Chính phủ khi được ban hành. Theo ông Âu Anh Tuấn, với các giải pháp này góp phần giúp các thủ tục hải quan, kiểm tra chuyên ngành cũng như thủ tục xuất nhập nhẩu hàng hóa nói chung sẽ được cắt giảm, đơn giản, thực hiện trên môi trường số tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Để tiến tới mô hình Hải quan số, Hải quan thông minh, ngành Hải quan sẽ tiếp tục rà soát hoàn thiện các bài toán nghiệp vụ về Hải quan thông minh làm tiền đề cho việc đấu thầu, xây dựng, triển khai hệ thống mới vào cuối năm 2022 đầu năm 2023. Ngoài ra, đơn vị sẽ tiếp tục tập trung cải tiến các quy trình thủ tục hải quan hiện nay theo hướng tiệm cận mô hình Hải quan số, Hải quan thông minh như: yêu cầu thực hiện toàn bộ thủ tục giám sát hàng hóa tại cửa khẩu đường biển, đường không, đường bộ trên môi trường điện tử, tự động…

Trước nhu cầu hàng hóa thương mại điện tử bùng phát giai đoạn hiện nay, Tổng cục Hải quan cũng tập trung nghiên cứu các giải pháp đáp ứng thông quan hàng hóa thuận lợi, đảm bảo quản lý như: xây dựng hệ thống để đảm bảo giải quyết vướng mắc, bất cập đối với hàng hóa giao dịch qua thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, ông Âu Anh Tuấn cho biết, để phục vụ kiểm tra, giám sát hải quan, cơ quan Hải quan sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống trang thiết bị máy móc tại các khu vực cửa khẩu đảm bảo quản lý của cơ quan Hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời tăng cường quản lý. Chẳng hạn như: hệ thống camera nhận dạng, barie điện tử để phục vụ giám sát hàng hóa tự động tại cảng biển; trang bị các thiết bị giám sát hiện đại như cân, camera gắn người, máy soi container, seal phục vụ giám sát tại khu vực cửa khẩu, cảng biển, kho bãi.

Ngoài ra, trong kế hoạch 2021-2025, cơ quan Hải quan tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành trong việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu để đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung theo hướng một luật sẽ sửa nhiều luật, hướng tới định hướng cơ quan Hải quan sẽ là đầu mối tại cửa khẩu thực hiện kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu bao gồm cả kiểm tra chuyên ngành.

“Định hướng này hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển của Hải quan một số các nước tiên tiến như: Mỹ, New Zealand, Trung Quốc. Đây là xu hướng tất yếu cơ quan Hải quan sẽ đề xuất cấp trên trình Chính phủ để có cơ chế một mặt hiện đại hóa công tác quản lý thống nhất đầu mối kiểm tra tại cửa khẩu giảm thời gian thông quan nhưng vẫn tăng cường kiểm soát và phối hợp giữa các bộ, ngành”, ông Âu Anh Tuấn cho biết.source https://haiquanonline.com.vn/chinh-sach-ve-hai-quan-huong-den-thuc-hien-tren-moi-truong-so-hien-dai-159224-159224.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc