Chuyển đến nội dung chính

Hải quan Hải Phòng 2 chi cục có chỉ tiêu thu NSNN trên 10 000 tỷ đồng

Hải quan Hải Phòng: 2 chi cục có chỉ tiêu thu NSNN trên 10.000 tỷ đồng
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1. Ảnh: T.Bình.

Cục Hải quan Hải Phòng vừa có quyết định giao chỉ tiêu thu ngân sách năm 2022 cho các chi cục hải quan trực thuộc.

Theo đó, đơn vị có chi cục có chỉ tiêu lớn nhất là Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 với 20.330 tỷ đồng (chỉ tiêu phấn đấu 21.800 tỷ đồng).

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải phòng khu vực 3 có chỉ tiêu thu đứng thứ hai với 11.500 tỷ đồng (chỉ tiêu phấn đấu 12.350 tỷ đồng).

Trong năm 2022 Cục Hải quan Hải Phòng được giao dự toán thu ngân sách 63.630 tỷ đồng (chỉ tiêu phấn đấu 68.600 tỷ đồng).

Năm nay, cả 9 chi cục trực thuộc Cục Hải quan Hải Phòng đều có chỉ tiêu thu ngân sách từ 1.000 tỷ đồng trở lên.

Trong 3 chi cục ngoài địa bàn Hải Phòng (gồm Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình), Chi cục Hải quan Hưng Yên có chỉ tiêu thu cao nhất là 3.600 tỷ đồng (chỉ tiêu phấn đấu 4.000 tỷ đồng).

Năm 2021, Cục Hải quan Hải Phòng được giao chỉ tiêu thu là 56.000 tỷ đồng, trong đó, khu vực Hải Phòng là 49.500 tỷ đồng. Cả năm, Cục Hải quan Hải Phòng thu ngân sách được 66.362 tỷ đồng, đạt 118,5% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 109,7% chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao, tăng 11.694 tỷ đồng (tương ứng 21,4%) so với năm 2020 (54.669 tỷ đồng).

Trong đó, khu vực Hải Phòng thu được 57.861 tỷ đồng, đạt 116,9% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 110,2% so với chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao, đạt 109,2% chỉ tiêu UBND TP Hải Phòng giao phấn đấu, tăng 10.136 tỷ đồng (tương ứng 21,2 %) so với năm 2020.

Khu vực 3 tỉnh ngoài địa bàn Hải Phòng (gồm Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình) thu được 8.501 tỷ đồng, bằng 130,8% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 106,3% so với chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao, tăng 1.557 tỷ đồng (tương ứng 22,4%) so với năm 2020.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-hai-phong-2-chi-cuc-co-chi-tieu-thu-nsnn-tren-10000-ty-dong-158814.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử