Chuyển đến nội dung chính

Hải quan Hải Phòng giải quyết thủ tục 188 000 tờ khai trong tháng đầu năm

Hải quan Hải Phòng giải quyết thủ tục 188.000 tờ khai trong tháng đầu năm
Lượng tờ khai từng chi cục trong tháng 1. Biểu đồ: T.Bình.

Đơn vị có lượng tờ khai lớn nhất là Chi cục Hải quan KCX và KCN với 43.409 tờ khai, trong khi Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 có lượng tờ khai ít nhất với 4.334 tờ khai.

Trong tháng 1 tại Cục Hải quan Hải Phòng có 65,1% tờ khai luồng xanh và 3,2% luồng đỏ, số còn lại là tờ khai luồng vàng.

Dù vậy, tỷ lệ tờ khai luồng vàng, luồng đỏ tại 4 chi cục hải quan cửa khẩu (Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ) cao hơn bình quân chung toàn Cục rất nhiều. Cụ thể, luồng vàng là 71,9%; luồng đỏ là 8,8%.

Như vậy, tỷ lệ luồng vàng và luồng đỏ tại các chi cục hải quan cửa khẩu lên tới gần 81% (tương đương với 25.364 tờ khai luồng vàng và luồng đỏ).

Tháng 1, Cục Hải quan Hải Phòng thu ngân sách 6.688 tỷ đồng, đạt 10,51% so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (63.630 tỷ đồng), đạt 9,75% so với chỉ tiêu của UBND Hải Phòng giao (68.600 tỷ đồng) và tăng tới 33,66% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tại Hải quan Hải Phòng trong tháng 1 đạt 9,54 tỷ USD, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2021.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-hai-phong-giai-quyet-thu-tuc-188000-to-khai-trong-thang-dau-nam-159255.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử