Chuyển đến nội dung chính

Hải quan Hải Phòng thu ngân sách 6 688 tỷ đồng

Hải quan Hải Phòng thu ngân sách 6.688 tỷ đồng
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.

Hết tháng 1/2022, Cục Hải quan Hải Phòng thu ngân sách nhà nước được 6.688 tỷ đồng, đạt 10,51% so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (63.630 tỷ đồng), đạt 9,75% so với chỉ tiêu của UBND Hải Phòng giao (68.600 tỷ đồng); tăng 33,66% so với cùng kỳ năm 2021.

Riêng khu vực Hải Phòng thu được 5.632 tỷ đồng, đạt 10,07% so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (55.930 tỷ), đạt 9,39% chỉ tiêu UBND Hải Phòng giao (60.000 tỷ); tăng 27,37% so với cùng kỳ năm 2021.

Tháng 1, Cục Hải quan Hải Phòng làm thủ tục cho lượng hàng hóa đạt tổng kim ngạch xuất nhập khẩu khoảng 9,54 tỷ USD, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 4,63 tỷ USD, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm 2021; riêng kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 47,31 triệu USD, tăng 210,8%.

Kim ngạch nhập khẩu đạt 4,9 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 1.900,74 triệu USD, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Năm 2021, Cục Hải quan Hải Phòng thu ngân sách được 66.362 tỷ đồng, đạt 118,5% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 109,7% chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao, tăng 11.694 tỷ đồng (tương ứng 21,4%) so với năm 2020 (54.669 tỷ đồng).

Trong đó, khu vực Hải Phòng thu được 57.861 tỷ đồng, đạt 116,9% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 110,2% so với chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao, đạt 109,2% chỉ tiêu UBND TP Hải Phòng giao phấn đấu, tăng 10.136 tỷ đồng (tương ứng 21,2 %) so với năm 2020.

Khu vực 3 tỉnh ngoài địa bàn Hải Phòng (gồm Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình) thu được 8.501 tỷ đồng, bằng 130,8% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 106,3% so với chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao, tăng 1.557 tỷ đồng (tương ứng 22,4%) so với năm 2020.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-hai-phong-thu-ngan-sach-6688-ty-dong-159151.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc