Chuyển đến nội dung chính

Hải quan Đà Nẵng Mục tiêu 100 thủ tục hành chính thực hiện trên môi trường điện tử

Hải quan Đà Nẵng thông quan hàng hóa đảm bảo phòng chống dịch. Ảnh: Hồng Vi
Hải quan Đà Nẵng thông quan hàng hóa đảm bảo phòng chống dịch. Ảnh: Hồng Vi

Năm 2021, một trong những giải pháp cải cách, tạo thuận lợi được doanh nghiệp đánh giá cao là Cục Hải quan Đà Nẵng triển khai chương trình “Tạo thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan năm 2021” trên địa bàn. Trong đó, thực hiện hỗ trợ giai đoạn 1 cho 39 doanh nghiệp tham gia. Định kỳ, trước ngày 10 hàng tháng, cung cấp thông tin về: mức độ tuân thủ pháp luật; cảnh báo các lỗi thường xảy ra (nợ lệ phí, nợ phạt chậm nộp, lỗi hủy tờ khai,…) để các doanh nghiệp biết, khắc phục kịp thời. Chương trình đã đem lại các lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, duy trì tuân thủ mức cao cho 21 doanh nghiệp tham gia chương trình và hỗ trợ nâng mức độ tuân thủ từ trung bình lên mức cao cho 3 doanh nghiệp; góp phần cải thiện đáng kể tỷ lệ phân luồng.

Luồng Xanh tăng trung bình hơn 20% (tỷ lệ luồng Xanh năm 2020 của 39 doanh nghiệp tham gia chương trình giai đoạn 1 là 59,57%, đến nay nâng lên 80,52%), đồng nghĩa với việc giảm tỷ lệ luồng Vàng tương ứng gần 20% (năm 2020 trung bình 37,65%, năm 2021 chỉ còn 17,70%), luồng Đỏ giảm 1% (từ 2,78% năm 2020 xuống còn 1,78% năm 2021).

Hiện nay, Cục Hải quan Đà Nẵng đang triển khai chương trình giai đoạn 2, mở rộng thêm cho 35 doanh nghiệp mời tham gia, nâng tổng số doanh nghiệp hỗ trợ từ chương trình “Tạo thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan năm 2021” lên 74 doanh nghiệp, giúp thông quan nhanh hàng hóa xuất nhập khẩu, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao lợi ích cho các doanh nghiệp nhằm thu hút đầu tư trên địa bàn.

Theo số liệu ghi nhận tại địa chỉ đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công trên hệ thống một cửa điện tử thành phố Đà Nẵng, mức độ hài lòng của doanh nghiệp từ đầu năm đến ngày cuối năm 2021 đã có 574/574 lượt đánh giá (chiếm 100%) hài lòng đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của Cục Hải quan Đà Nẵng.

Với những kết quả đạt được Cục Hải quan Đà Nẵng cho biết, cải cách hành chính trong lĩnh vực hải quan giai đoạn 2021-2025 tập trung vào 6 nội dung: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Trọng tâm cải cách hành chính 5 năm tới là cải cách thể chế hải quan, trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Hải quan chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển ngành hải quan, nâng cao chất lượng và quản lý tốt địa bàn hoạt động, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

Cụ thể hóa mục tiêu cải cách hành chính, Cục Hải quan Đà Nẵng xác định sẽ đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau như: Thực hiện rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các quy định thủ tục hành chính tại các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành; nghiên cứu, góp ý việc đổi mới thực hiện Cơ chế một cửa, Một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và đảm bảo mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 90%; 100% thủ tục hành chính được giải quyết trên môi trường điện tử và trả kết quả đúng hoặc trước hạn.

Đặc biệt, việc xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số sẽ là mục tiêu cải cách trọng tâm trong 5 năm tới, thông qua việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức triển khai có hiệu quả việc xây dựng Chính phủ điện tử ngành Hải quan, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành Hải quan số, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp; xây dựng Hải quan số, mô hình Hải quan thông minh theo lộ trình nhiệm vụ được giao của Tổng cục Hải quan.

Cục Hải quan Đà Nẵng sẽ triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu góp ý, hiến kế xây dựng kiến trúc tổng thể mô hình Hải quan số; nghiên cứu, tổ chức triển khai các ứng dụng/hệ thống thông tin/ dữ liệu dùng chung, nền tảng công nghệ dùng chung phục vụ tích hợp, liên thông, trao đổi, chia sẻ dữ liệu của ngành và các đơn vị ngoài ngành theo quy định.

Tổ chức triển khai thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý hải quan. Tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi hạ tầng công nghệ thông tin thành hạ tâng số ứng dụng công nghệ điện toán đám mây phục vụ kết nối, quản lý các nguồn lực, dữ liệu của Tổng cục Hải quan một cách an toàn, linh hoạt, ổn định và hiệu quả…source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-da-nang-muc-tieu-100-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-tren-moi-truong-dien-tu-159494-159494.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc