Chuyển đến nội dung chính

Hải quan Quảng Trị công khai 11 doanh nghiệp nợ thuế

Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo kiểm tra, giám sát hàng hóa.
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo (Cục Hải quan Quảng Trị) kiểm tra, giám sát hàng hóa.

Cục Hải quan Quảng Trị đề nghị Cục Công nghệ thông tin và Thông kê Hải quan (Tổng cục Hải quan) đăng tải thông tin doanh nghiệp nợ thuế trên Công thông tin điện tử.

Trong số các doanh nghiệp trên có 2 doanh nghiệp có số nợ thuế hơn 1 tỷ đồng gồm Công ty TNHH thương mại dịch vụ ô tô Đô Thành (hơn 166 tỷ đồng); Công ty CP gương kính Việt Mỹ (hơn 4 tỷ đồng) .

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ (Cục Hải quan Quảng Trị) cho biết, hiện Cục Hải quan Quảng Trị không còn phát sinh nợ xấu.

Số nợ thuế trên phát sinh khoảng từ năm 2001-2005. Các doanh nghiệp này đều đã phá sản, giải thể, thuộc diện nợ quá hạn cưỡng chế.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-quang-tri-cong-khai-11-doanh-nghiep-no-thue-159419.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử