Chuyển đến nội dung chính

Kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu La Lay tăng gần 53

Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay phối hợp kiểm tra hàng hóa. Ảnh do Chi cục cung cấp.
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay phối hợp kiểm tra hàng hóa. Ảnh do Chi cục cung cấp.

Hàng hóa xuất nhập khẩu vẫn tập trung chủ yếu ở các mặt hàng như gỗ các loại, nông sản (gồm sắn tươi, khô)... nhập khẩu và bách hóa tổng hợp, vật liệu xây dựng... xuất khẩu.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1,1 triệu USD và kim ngạch nhập khẩu đạt trên 11,5 triệu USD.

Tính riêng kim ngạch nhập khẩu, nông sản đạt 6,5 triệu USD, tăng hơn 124% và gỗ các loại đạt 5,3 triệu USD, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2021.

Kim ngạch hàng hóa xuất, nhập khẩu đạt trên 12,6 triệu USD; trong đó xuất khẩu đạt trên 1,1 triệu USD, nhập khẩu trên 11,5 triệu USD, tăng gần 53% so với cùng kỳ năm 2021.

Cũng trong thời điểm trên, có 4.404 lượt phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, với 5.807 hành khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu La Lay, tăng gần 66% về số lượt phương tiện và 77,48% về số lượt hành khách so với cùng kỳ năm 2021.source https://haiquanonline.com.vn/kim-ngach-xuat-nhap-khau-qua-cua-khau-la-lay-tang-gan-53-159374.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử