Chuyển đến nội dung chính

5 doanh nghiệp tại Hải Phòng bị chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Cụ thể, tại Quyết định 338/QĐ-TCHQ ngày 11/3/2022, Tổng cục Hải quan chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với các đại lý gồm: Công ty TNHH Logistics M&M, Công ty cổ phần Tiếp vận Đình Vũ; Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ Vận tải Hải Minh; Công ty TNHH Một thành viên Vietfracht Hải Phòng và Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng và Vận tải Việt Phong.

Việc chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan là do quá thời hạn 6 tháng kể từ ngày tạm dừng hoạt động, đại lý làm thủ tục hải quan không khắc phục được và không có văn bản đề nghị tiếp tục hoạt động gửi Tổng cục Hải quan theo quy định tại tiết a.4 điểm a khoản 2 Điều 7 Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ Tài chính.source https://haiquanonline.com.vn/5-doanh-nghiep-tai-hai-phong-bi-cham-dut-hoat-dong-dai-ly-lam-thu-tuc-hai-quan-160248.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử