Review
Your Ads Here

Published on

Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan Phát huy vai trò lãnh đạo để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan Phát huy vai trò lãnh đạo để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị
Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan: Phát huy vai trò lãnh đạo để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị
Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Quang Hùng

Nhiều kết quả nổi bật

Trình bày báo cáo kết quả công tác quý 1 tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan Nguyễn Xuân Phương nhấn mạnh, nổi bật trong quý 1, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ chính trị.

Trong đó có nhóm công tác cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa, tự động hóa quy trình thủ tục hải quan, tạo thuận lợi và công tác thu ngân sách nhà nước.

Cụ thể, công tác hoàn thiện cơ chế chính sách, cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, Tổng cục Hải quan đang rà soát, lấy ý kiến các cơ quan chức năng 4 nghị định và 2 thông tư như Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; Nghị định thương mại điện tử. Đồng thời, trình Bộ Tài chính, Chính phủ Chiến lược phát triển Hải quan giai đoạn 2021-2030...

Mặt khác, tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch cải cách hiện đại hóa giai đoạn 2021-2025; xây dựng Kế hoạch cải cách hiện đại hóa trọng tâm ngành Hải quan…

Ngoài ra, trong công tác đơn giản, tự động hóa quy trình thủ tục hải quan, tạo thuận lợi thương mại, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với các bộ, ngành triển khai thủ tục hành chính mới trên Cơ chế một cửa quốc gia.

Tính đến ngày 15/3, Cơ chế một cửa quốc gia có 244 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết nối, gần 4,9 triệu hồ sơ của 53.000 doanh nghiệp.

Trong công tác thu ngân sách, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai hiệu quả Chỉ thị 439 về thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu năm 2022.

Tính đến 27/3, toàn Ngành thu ngân sách đạt 102.672 tỷ đồng, đạt 29,2% dự toán, đạt 25,7% chỉ tiêu phấn đấu.

Thực hiện nghiêm Hải quan số, Hải quan thông minh

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn nhấn mạnh, quý 1/2022, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan đã phát huy vai trò lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành Hải quan.

Với phương châm Đảng lãnh đạo, chính quyền thực hiện, Đảng ủy đã thống nhất ban hành nhiều nghị quyết và với vai trò là đảng viên, bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết.

“Quý 1, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp và nghỉ tết Nguyên đán, tuyến biên giới phía Bắc tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu, ngành Hải quan đã chủ động giải quyết ách tắc hàng hóa; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho thương mại…”, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Văn Cẩn nhấn mạnh.

Tuy nhiên, cá nhân các đảng viên giữ cương vị là lãnh đạo trong Đảng, chính quyền cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chấp hành, học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Bởi tất cả công tác xây dựng Đảng, giáo dục bồi dưỡng chính trị tư tưởng để phục vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Bí thư Đảng ủy Nguyễn Văn Cẩn nhấn mạnh, quý 2/2022, ngành Hải quan tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị về thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu năm 2022.

Trong đó có triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như kiểm tra, giám sát, chống buôn lậu, gian lận thương mại… Do vậy, các chi bộ, đảng bộ cơ sở cần đánh giá những chỉ tiêu, kế hoạch đạt được trong quý 1 còn thấp và có giải pháp cải thiện hơn trong quý 2.

Mặt khác, các chi bộ, đảng bộ quán triệt tinh thần triển khai nghiêm theo quy định, Nghị quyết của Ban Cán sự về thực hiện Hải quan số, Hải quan thông minh (phát hành hồ sơ thầu và tổ chức đấu thầu công khai, minh bạch) không để xảy ra thiếu sót, đảm bảo tiến độ.source https://haiquanonline.com.vn/dang-uy-co-quan-tong-cuc-hai-quan-phat-huy-vai-tro-lanh-dao-de-thuc-hien-tot-nhiem-vu-chinh-tri-160938.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan 2 246/TCHQ-TXNK 18/01/2021: Chính sách thuế đối với phầm mềm 3 3685/TCHQ-GSQL ngày 22/07/2021: Thủ tục tái nhập, tạm nhập tàu biển 4 34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc 5 Hải quan Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Read Next