Chuyển đến nội dung chính

Bản tin Chuyển động Hải quan kỳ 2 tháng 3 2022

Từ ngày 1/4/2022, ngành Hải quan chính thức sử dụng trang phục mới theo quy định tại Nghị định số 02/NĐ-CP của Chính phủ về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan.

Những thông tin đáng chú ý trên sẽ có trong Bản tin Chuyển động Hải quan kỳ 2 tháng 3 năm 2022.

- Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày1/4

- Lực lượng Hải quan sử dụng trang phục mới từ 1/4/2022

- Tọa đàm “Vai trò của phụ nữ trong tạo thuận lợi thương mại”

- Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo nhiều cục hải quan tỉnh thành, phố

- Bộ Tài chính ứng dụng CNTT hướng tới phục vụ người dân, doanh nghiệp

- Khuyến khích nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2021 qua phương thức điện tử

- Hải quan bắt giữ lô bóng cá hiếm nhập lậu

- Phóng sự: Hải quan Quảng Ninh chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp khi Trung Quốc cấm biênsource https://haiquanonline.com.vn/ban-tin-chuyen-dong-hai-quan-ky-2-thang-32022-160943.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử