Chuyển đến nội dung chính

Bảo trì nâng cấp Cổng thông tin một cửa quốc gia vào trưa nay ngày 10 3

Bảo trì, nâng cấp Cổng thông tin một cửa quốc gia vào trưa nay ngày 10/3

Theo Cục CNTT và Thống kê hải quan, trong thời gian bảo trì, nâng cấp, Cổng thông tin một cửa quốc gia có thể bị gián đoạn.

Thông tin cập nhật từ Tổng cục Hải quan cho thấy, đến ngày 15/2, có 244 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành được chính thức triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia, với trên 4,8 triệu hồ sơ của hơn 51.800 doanh nghiệp tham gia.

Liên quan đến xây dựng Nghị định của Chính phủ về việc kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan Chính phủ với các bên liên quan thông qua NSW trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, hiện Tổng cục Hải quan đang lấy ý kiến thành viên Ban biên tập, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan và các cục hải quan địa phương.

Đối với Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ triển khai NSW, Cơ chế một cửa ASEAN theo định hướng xử lý tập trung, cơ quan Hải quan đang tiến hành khảo sát phục vụ xây dựng Hệ thống CNTT để thực hiện NSW theo định hướng xử lý tập trung. Đồng thời xây dựng phương án thuê tư vấn xây dựng Đề án, nhằm xây dựng mô hình kiến trúc tổng thể, áp dụng các công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0 và kế thừa các kết quả của những hệ thống đã được đầu tư đạt hiệu quả nhất.source https://haiquanonline.com.vn/bao-tri-nang-cap-cong-thong-tin-mot-cua-quoc-gia-vao-trua-nay-ngay-103-160101.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc