Chuyển đến nội dung chính

Cơ quan Hải quan triển khai điều chỉnh giảm mức thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu mỡ nhờn

Ngành Thuế triển khai thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu
Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/4

Theo đó, áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường theo đúng Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội kể từ ngày 1/4/2022.

Cơ quan Hải quan triển khai điều chỉnh giảm mức thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu, mỡ nhờn
Ảnh minh họa.

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan về nội dung Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngày 23/3/2022 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 điều chỉnh giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn từ ngày 1/4 đến hết ngày 31/12/2022; giảm 70% mức thuế bảo vệ môi trường đối với dầu hỏa từ ngày 1/4 đến hết ngày 31/12/2022.source https://haiquanonline.com.vn/co-quan-hai-quan-trien-khai-dieu-chinh-giam-muc-thue-bao-ve-moi-truong-voi-xang-dau-mo-nhon-160948.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc