Chuyển đến nội dung chính

Công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Theo đó, địa điểm nằm tại Khu trung tâm-Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai, của Công ty TNHH MTV Đại Thắng.

Theo Quyết định của Tổng cục Hải quan, địa điểm này được cấp mã: 38B1C03, tên địa điểm trên hệ thống: CTY DAI THANG, do Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh quản lý.

Tổng diện tích của địa điểm là 8.841m2, trong đó bao gồm: diện tích 4 kho; diện tích bãi kiểm tra thực tế hàng hóa; diện tích nhà làm việc cơ quan Hải quan; các công trình phụ trợ khác.source https://haiquanonline.com.vn/cong-nhan-dia-diem-kiem-tra-hang-hoa-tai-khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-le-thanh-160872.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử