Chuyển đến nội dung chính

Công nhận địa điểm thu gom hàng lẻ tại KCN Việt Nam – Singapore tại Bình Dương

Địa điểm thu gom hàng lẻ được đặt tại số 6, đại lộ Tự Do, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Mã địa điểm lưu kho là: 43NFC01, mã dùng cho đường biển/đường sông: VNFEX, mã dùng cho đường bộ/đường sắt: VNFEXL, tên trên hệ thống: KCFS YUSEN LOGISTICS.

Tổng diện tích kho CFS là 1.500 m2 bao gồm: nhà kho, kho chứa tang vật vi phạm; văn phòng làm việc Hải quan, bãi và công trình phụ trợ.

Địa điểm thu gom hàng lẻ này được giao cho Chi cục Hải quan khu công nghiệp Việt Nam – Singapore quản lý.source https://haiquanonline.com.vn/cong-nhan-dia-diem-thu-gom-hang-le-tai-kcn-viet-nam-singapore-tai-binh-duong-160772.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc