Chuyển đến nội dung chính

Doanh nghiệp chế xuất chậm hoàn thành các điều kiện kiểm tra giám sát hải quan

Hiện đại hóa quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất
Hướng dẫn kiểm tra, giám sát và chính sách thuế với doanh nghiệp chế xuất
3511-8-khucnc-hvab-baohaiquan
Khu công nghệ cao TPHCM. Ảnh: ST.

Theo Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, quy định tại Khoản 1, Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP bổ sung Điều 28a về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và áp dụng chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất là khu phi thuế quan: Đối với doanh nghiệp chế xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước ngày Nghị định 18/2001/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (25/4/2021) và đang trong quá trình hoạt động thì trong thời hạn tối đa không quá 1 năm kể từ ngày Nghị định 18/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp chế xuất phải hoàn thiện các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan quy định.

Tuy nhiên, nếu quá thời hạn 1 năm kể từ ngày Nghị định 18/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp chế xuất không thực hiện thông báo hoặc không đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định thì không được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan theo quy định.

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản triển khai, thông báo đến các doanh nghiệp chế xuất. Đến nay, đã gần hết thời hạn phải hoàn thành các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan nhưng tiến độ thực hiện của các doanh nghiệp chế xuất còn chậm.

Để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đủ điều kiện được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan theo quy định, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề nghị Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp, Ban Quản lý khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp, hỗ trợ tuyên truyền, đôn đốc các doanh nghiệp chế xuất sớm triển khai thực hiện các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định để được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan.source https://haiquanonline.com.vn/doanh-nghiep-che-xuat-cham-hoan-thanh-cac-dieu-kien-kiem-tra-giam-sat-hai-quan-159964.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc