Chuyển đến nội dung chính

Gia hạn công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa của Công ty Hoàng Hưng HT

Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái giải quyết thông quan cho doanh nghiệp. Ảnh: QUANG HÙNG
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái giải quyết thông quan cho doanh nghiệp. Ảnh: QUANG HÙNG

Địa điểm kiểm tra hàng hóa của Công ty CP Hoàng Hưng HT chịu sự kiểm tra, giám sát và kiểm soát về hải quan của Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái.

Việc kiểm tra thực tế đối với các lô hàng xuất nhập khẩu được thực hiện theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Địa điểm kiểm tra của Công ty chỉ áp dụng đối với máy móc, thiết bị, nguyên liệu, linh kiện, vật tư nhập khẩu để phục vụ sản xuất hàng hóa hoặc hàng hóa xuất khẩu.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm bố trí mặt bằng, phương tiện phục vụ kiểm tra tại nhà máy và chỉ được đưa hàng hóa vào sản xuất, xuất khẩu sau khi đã được cơ quan Hải quan quyết định thông quan.source https://haiquanonline.com.vn/gia-han-cong-nhan-dia-diem-kiem-tra-hang-hoa-cua-cong-ty-hoang-hung-ht-160010.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc